Vědci uvedli, jak se změnila hladina světového oceánu za posledních 25 let. Je to hrozné

Za posledních 25 let hladina světového oceánu vzrostla o 77,5 milimetrů, informuje mezinárodní skupina vědců z Earth System Science Data. Informaci potvrdila i Světová meteorologická organizace.

Analyzovat zvýšení hladiny světového oceánu začali v roce 1993, kdy se objevily údaje družicové altimetrie, které byly spojeny s údaji oceánografického projektu „Argo“.

Světový oceán se každoročně průměrně zvyšoval 3,1 milimetrů, citují vědci N + 1.

Výše hladiny světového oceánu je jedním z nejdůležitějších indikátorů změny klimatu. K ukazatelům také patří teplota, absorbování tepla oceánem, koncentrace skleníkových plynů, kyselost vody v oceánu, stav ledovců a mořského ledu.


Není zde článek celý?