Berušky zaútočily na britský Wales (VIDEO)

Horké léto ve Velké Británii způsobilo nárůst počtu slunéček sedmitečných, lidově nazývaných berušky, a to konkrétně druhu slunéček Harlekýn. Když se však venku ochladilo, začaly si berušky hledat místo, na němž by se mohly uložit ke spánku, a tak zaplavily domy místních obyvatel Walesu. O události informovala televize BBC News.

Odborníci uvedli, že berušky jsou zcela neškodné a není tedy důvod se jich bát. Britové si však na sociálních sítích stěžují na rozšíření tohoto hmyzu. Jako důkaz slouží i početné fotografie a videa, která jsou zveřejněna na internetu.

Podle entomologů bylo slunéčko Harlekýn, které je hojně rozšířeno v Asii, poprvé zpozorováno na ostrovech v roce 2004. V současné době jde o druhý nejrozšířenější druh slunéčka sedmitečného, a to nejen ve Walesu, ale po celém Spojeném království. Výskyt tohoto hmyzu částečně znepokojuje vědce, protože tento druh vytlačuje ostatní druhy berušek.


Není zde článek celý?