Prohlášení iniciativy Židé za spravedlivý mír k obvinění Pavla Čižinského z antisemitismu

V roce 2012 Česká republika, jako jediný členský stá EU, nehlasovala pro zařazení Palestiny mezi pozorovatelské země OSN. Česká zahraniční politika dlouhodobě podporuje stát Izrael na všech mezinárodních fórech a to bez ohledu na kritiku lidskoprávních organizací, které upozorňují na porušování práv Palestinců, jejich politický útlak a ekonomické vykořisťování.

Demonstrace, které se účastnili i někteří z nás, měla upozornit českou veřejnost právě na tyto problémy. Výše zmíněná hesla na transparentu, a pokud víme ani žádná jiná na zmíněné demonstraci, nezpochybňovala práva Izraelců, nehlásala protižidovská hesla a v žádném rozumném smyslu toho slova nebyla antisemitská. Ve své zkratkovitosti hesla poukazovala na křivdy, které se v Palestině běžně dějí.

Kritika současné politiky Izraele není projevem antisemitismu. Je, ať už s ní souhlasíme nebo ne, naprosto legitimním politickým postojem, s nímž se ztotožňují i mnozí Židé žijící po celém světě a Izraeli samotném. Je smutným faktem, že se v České republice používá označení antisemitismu jako zbraň proti politickým oponentům. Šiřitelé obvinění proti Pavlu Čižinskému „hledali, až našli“. Snaha pošpinit jeho jméno ovšem vypovídá jen o špatné politické kultuře, kterou zastávají a o jejich vlastním, nulovém morálním kreditu.

Za Iniciativu Židé za spravedlivý mír

Tamara Moyzes / Vít Strobach

Není zde článek celý?