Slovensko a České země eldorádem US Army. Názor

Sputnik má k dispozici amatérské video, kde je zachycen přesun cizí (americké) vojenské techniky po silnicích Česka a Slovenska. Jedno z nich bylo natočeno 6. 10. 2018 v Bratislavě ve čtvrti Na Petronce (slovensky Na Patrónke), druhé u Staré Boleslavy 7. 10. 2018.

Není zde článek celý?