Sopka Etna je v pohybu. Čeká Itálii tsunami?

Vědci varuji, že nejvyšší sopka v Evropě – Etna – je v pohybu. Může to být příčinou nevyhnutelné přírodní pohromy, informuje Life.

Etna, která se nachází na Sicílii, se může zhroutit a vyvolat sesuv velkého množství půdy a kamení, které se dostanou do moře. To je vážná hrozba pro region, protože na úpatí Etny žije zhruba milion lidí, mnohem více jich je na pobřeží Jónského moře. Pokud se část sopky dostane do moře, může to způsobit tsunami, říkají italští vulkanologové.

Vědci z německého centra Helmholtz Ocean Research (GEOMAR) nainstalovali transpondéry s tlakovými senzory z jihovýchodní strany Etny. Udělali analýzu dat a zveřejnili je ve vědeckém časopise Science Advances. Podle vědců může sesuv nastat za 10, 100 nebo 100 000 let, a proto je důležité sopku sledovat.

Výzkum také ukázal, že Etna se pohybuje směrem k moři pod vlivem gravitace. Láva stoupající uvnitř sopky rovněž dává impuls k pohybu, ale mnohem menší. Dříve se předpokládalo, že právě aktivita uvnitř sopky způsobila pohyb Etny směrem k moři.


Není zde článek celý?