V OSN vylíčili katastrofální následky globálního oteplení

Mezivládní tým expertů OSN pro změnu klimatu (IPCC) zveřejnil zprávu, ve které vylíčil eventuální následky změny klimatu, jež očekávají planetu v případě zachování výronů skleníkových plynů na nynější úrovni.

Sestavení zprávy se zúčastnili vědci ze 40 zemí, kteří zanalyzovali přes 6 tisíc vědeckých prací o změně klimatu. Ve zprávě stojí, že takové živelné pohromy jako lesní požáry, sucha, neúrody a vymírání korálových útesů hrozí Zemi již v roce 2040, tedy za života dnešní generace.

Výpočty ukazují, že v případě zachování nynějšího tempa exhalace skleníkových plynů můžeme očekávat zvýšení průměrných teplot o 1,5 stupně již v roce 2040, tedy mnohem dříve, než se předpokládalo dříve. Přitom omezení růstu teplot o 1,5 stupňů si vyžaduje rychlé, dlouhodobé a bezprecedentní změny ve všech veřejných aspektech,“ praví se ve zprávě.

Podle odhadu autorů zprávy se dají škody ze změn klimatu v globálním měřítku odhadnout na 54 bilionů dolarů.


Není zde článek celý?