Vědci varovali před nebezpečím, které pro životního prostředí představuje kouření

Studie britské ekologické organizace Udržujme Británii čistou (Keep Britain Tidy) odhalila hrozby pro životní prostředí, které představuje kouření. O události píše deník Daily Mail.

Jak se uvádí v dané studii, mnoho kuřáků hází nedopalky do kanalizace. Cigaretové filtry však obsahují plast, mohou se dostat přes filtrační a čisticí systém a putovat až do oceánu.

Deník uvádí, že pouhý jeden nedopalek na litr vody již představuje nebezpečí pro ryby, a to kvůli své toxicitě.

Studie ukázala, že za uplynulý měsíc se celkem 3,6 milionů britských kuřáků přiznalo, že hází cigaretové nedopalky do kanalizace.

„Musíme se nutně ujistit, že kuřáci si opravdu uvědomují, že takové chování má přímý a velmi silný dopad na divokou přírodu,“ uvedla Allison Ogden-Newtonová, vedoucí již zmiňované organizace.

Již dříve vědci zjistili, že kouření nejen, že zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic, astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci, ale také výrazně snižuje aktivitu imunitního systému.


Není zde článek celý?