DEZA a.s. všude, kde se podíváš, jenom ne v českých médiích, aneb nechte DEZU žít

Krajně podezřelé podnikání Andreje Babiše (oprava, svěřeneckého fondu) v oblasti nebezpečnných odpadů

Zatímco reportéři
serveru Politico.eu jsou premiérem Babišem vyzýváni, aby se naučili anglicky a
pochopili tak, že on žádné společnosti nevlastní, tak podnikání DEZY v oblasti
životního prostředí se neomezuje pouze na nebezpečné chemikálie. 

Z přehledu
registru veřejných zakázek je patrné, že v r. 2015 se DEZA účastnila (v
konsorciu vedeném společností Energie stavební a báňská a.s.) veřejného výběrového
řízení na další etapu nekonečného příběhu odstraňování nebezpečných kalů
z ostravských lagun. 

Důležitost jaká je přikládána ostravským  lagunám mj. dokresluje i skutečnosti, že
náklady na odstraňování postižených lokalit nejsou vynakládány jenom ze
strukturálních fondů EU, ale mnohokrát i výhradně ze státního rozpočtu ČR.
V tomto případě tedy především z dotčených resortů financí a životního
prostředí, kdy celkový objem prostředků vynaložených na odstraňování kalů dle
kontraktu ze dne 10. 2. 2015 přesahuje 174 mil. Kč.

DEZA se
v tomto světle tedy jeví jako skutečná výkladní skříň podnikatelského umu
Made in Czechoslovakia. Doufejme jenom, že po vzoru svých českých kolegů i
evropští regulátoři pochopí, že je třeba nepokřivovat toto podnikatelské
prostředí a nechat těm nadanějším a talentovanějším z nás, aby naplno
rozvinuli své schopnosti a s tím spojený přísun blaha pro ty přírodou méně
obdarované. Ve fondu soukromého kapitálu Hartenberg založeném Andrejem Babišem
se přece soustředí hned několik klinik asistované reprodukce. 

Server Politico k tématu: Babišova firma bude dál vyrábět jedovatou, zdraví ohrožující chemikálii.

Není zde článek celý?