Emmanuel Macron: Vlastenectví je přesným opakem nacionalismu

Říkáme-li „naše zájmy v první řadě, bez ohledu na to, co se
stane jiným“, zklividujeme tak tu nejcennější věc, kterou může národ
mít, tu, která ho oživuje, tu, která ho činí velkým, tu která je
nejdůležitější: Jeho morální hodnoty.

Znovu se objeví staří
démoni, připravení vykonat své dílo chaosu a smrti. Nové ideologie
zmanipulují některá náboženství, a prosazují nakažlivý obskurantismus.

Historie
někdy hrozí, že se vrátí na svou tragickou cestu a ohrozit naše
dědictví míru, o němž jsme přesvědčeni, že jsme ho s určitostí zpečetili
krví svých předků.

Ať žije mír mezi národy a státy. Ať žijí svobodné národy světa. Ať žije přátelství mezi národy. Ať žije Francie.

Není zde článek celý?