Evropská komise zveřejní návrh dohody o brexitu

Evropská komise zveřejnila znění návrhu dohody o odchodu Velké Británie. Tento návrh se skládá z více než 500 stran právního textu.

Návrh dokumentu se skládá z 585 stránek textu a uvádí, že Spojené království a EU budou mít přístup na své trhy založené na principu rovnocennosti.

Návrh dohody o brexitu také pojednává o tom, že výjimečná situace v Irsku vyžaduje unikátní řešení. Irský protokol by měl platit pouze dočasně, pokud a dokud nebude nahrazen. Dokument také uvádí, že vlády Spojeného království a EU vynaloží maximální úsilí na to, aby byl Irský protokol nahrazen do konce roku 2020.


Není zde článek celý?