Frakování způsobuje zemětřesení, které vám zničí dům a byt

V ČR je naštěstí frakování (získávání břidlicového zemního plynu z
podzemí štěpením hornin pumpování stlačené vody do podzemí) zakázáno. V
Anglii se s ním začíná (ve Skotsku je také zakázáno). V Yorkshiru, kde
ho zahajuje firma Cuadrilla, už začíná docházet k drobným zemětřesením.

Channel
4 News vysílaly v pondělí šokující reportáž ze severního Holandska, kde
v důsledku frakování došlo k několika tisícům malých zemětřesení, která
zničila příbytky více než 170 000 lidí. 85 000 lidí má domy poškozené
vážně a neopravitelně. Asi 10 000 Holanďanů bylo v důsledku zničení
svého příbytku postiženo traumaty, depresemi a úzkostnými stavy.
Náprava  škod bude stát 8 miliard euro. Holandská vláda nyní frakování zakázala.

Podrobnosti v angličtině (video) ZDE
Není zde článek celý?