Pentagon si uvědomil, co natropil – Číňané dostali americkou armádu na kolena

china-usarmy

© Александр Имедашвили

Americkým novinářům se nedávno dostaly do rukou zprávy odborníků, kteří důkladně vyšetřovali stav americké armády, systému národní obrany Spojených států a zbrojního průmyslu. Výsledky výzkumu poukazují na závažné mezery v systému národní obrany, které bude obtížné překlenout a které dělají systém vážně zranitelným.  Reakce Pentagonu připomíná špatně maskovanou paniku.  A novináři, kteří mohli do výsledků průzkumu amerických odborníků nahlédnout náhle přiznávají, že v nedávných zdánlivě „zmatených“ rozhodnutích prezidenta Trumpa teď vidí jasnou logiku – Trump chce zachránit Ameriku před jejím zvrácením se do kartónováho tygra s papírovými drápy.

Podle redaktora agentury Reuters Andy Homea, který získal kopii zářijové zprávy amerického ministerstva obrany o stavu klíčových dodávek nezbytných pro chod americké armády, podstata problému spočívá v jednom kritickém bodu: v tom, že dodávky více než 300 (!) klíčových elementů nezbytných pro normální chod a funkci ozbrojených sil USA a zbrojního průmyslu jsou ohroženy.  Američtí výrobci jsou buďto na pokraji bankrotu, a nebo, v důsledku deindustrializace národního hospodářství, již byli nahrazeni dodavateli z Číny či jiných zemí jihovýchodní Asie.

Jako jeden jasný a zároveň trpce komický příklad z citované zprávy redaktor Home uvádí, že poslední americký výrobce syntetických tkanin potřebných pro výrobu armádních stanů nedávno svou továrnu zavřel. To znamená, že v případě, že na USA je uvaleno „textilní embargo“, mnozí z amerických vojáků se budou muset smířit s tím, že budou muset spát místo pod stanen pod širákem. Je obtížné nepojímat něco takového jako potupné ponížení – pro armádu, která si ráda přivlastňuje přídomek „technicky nejvyspělejší“.

Zmíněnou situaci by bylo možno považovat za úsměvnou, pokud by neměla tak citelný dopad na tak širokou škálu operací amerického vojska a vojensko-průmyslového komplexu. V odtajněné části zprávy průzkumu amerického ministerstva obrany se například dále uvádí, že USA mají potíže s budoucími dodávkami elektrických spínačů, kterými jsou vybaveny téměř všechny americké rakety s plochou dráhou letu. Zpráva uvádí, že Pentagon byl výrobcem o zrušení výroby oficielně informován, ale že velitelství to vzalo na vědomí teprve po 2 letech, když zásoby spínačů byly vyčerpány. Celé 2 roky poté, co se jejich výrobce z trhu prostě vypařil.

Ještě jeden názorný příklad: zpráva uvádí, že jediný výrobce raketových motorů pro rakety „vzduch-vzduch“ narazil na „technické problémy ve výrobě“, a že příčinu problémů se nepodařilo odhalit ani odborníkům vyslaným na pomoc výrobci armádou a ministerstvem obrany. Pokusy o obnovení výroby selhaly a aby zajistil nepřerušené dodávky raket, Pentagon se byl nucen obrátit na výrobce spínačů v Norsku. Zjevně je to známkou určité technické degradace celého systému, který ztrácí schopnost technický problém nejen kvalifikovaně řešit a navíc i schopnost problem identifikovat.

napilnik

© Виталий Подвицкий

Při čtení tohoto dokument ministerstva obrany USA ze září 2018 je těžké ubránit se dojmu, že čtete zprávu o stavu a problémech hroutící se ruské armády z dob úpadku Ruské Federace v 90-tých letech minulého století. Podívejte se doslova kterýmkoli směrem, a narazíte na vážný nebo velmi vážný problém, který často nejsou schopni vyřešit bez ohledu na prakticky bezedné zdroje financí ministerstva obrany USA. V sekci o problémech s jadernými zbraněmi si Pentagon stěžuje, že v USA nemají k dispozici nezbytné počty inženýrů a techniků, kteří by měli odpovídající vzdělání, kvalifikaci a US občanství. Tři základní aspekty, které jsou nezbytně vyžadovány u personálu pracujícího s vojenskými jadernými objekty. Americké vysokoškolské instituce sice produkují dostatek kvalifikovaných inženýrů, fyziků i zástupců jiných technických oborů a exaktních věd. Nepřiměřeně vysoký počet těchto absolventů jsou ale cizinci, nejčastěji z Čínské lidové republiky.

Američanům chybí nejen kvalifikovaní inženýři. Nedostává se jim ani nezbytných mikroelektroniků a tuzemsky vyráběné mikroelektroniky pro jaderné zbraně. A stěžují si, že již nemohou kontrolovat a důvěřovat dodavatelům elektronických komponentů – koneckonců, „dodavatelský řetězec je dnes globalizován“. V překladu z americké byrokratické angličtiny do hovorové češtiny to znamená: „mikroelektronika našich [amerických] jaderných střel je vyráběna v Číně a my nevíme, co do toho ti Číňani zakódovali“. Zpráva se zmiňuje i o vážných potížích i v oblastech, ve kterých by měly být velmi snadno řešeny v podmínkách americké hi-tech ekonomiky.

Například Pentagon si stěžuje na nedostatek nástrojů a prostředků pro vývoj softwéru, stejně jako na důvěryhodnost správy dat a produkce. Situaci zhoršují „špatné postupy v oblasti počítačové bezpečnosti mnoha klíčových dodavatelů softwérů“. Přeloženo do hovorové češtiny: „Co se týče bezpečnosti kybernetického vybavení, naši dodavatelé jsou tak nespolehliví, že nevíme, co čínští a ruští hackeři mohou a nebo už mohli do softwérů, které v armádě používáme, zakódovat.“

natousa

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Hlavní závěry zprávy:

„Čína představuje podstatné a narůstající riziko v dodávkách materiálů považovaných za strategické a kritické pro národní bezpečnost Spojených států. “ … „Oblasti zvláště citlivé pro americkou vojenskou výrobní základnu jsou sféry výroby narůstajícího počtu druhů speciálních kovů, slitin a dalších materiálů, jako vzácné zeminy, permanentní magnety“

Obecně lze říci, že všude je problém a málo co je v pořádku; počínaje hliníkem a konče kybernetickou bezpečností, od elektrických spínačů napájení pro rakety až po inženýry a operátory vrtáků a od počítačově řízených strojů až po syntetické tkaniny pro vojenské stany. Chamtivost amerického podnikatele, ideologie globalizace a skálopevná víra v dogma Fukujamy*, že vývoj společnosti dosáhl vrcholu a historie skončila, to vše poškodilo a oslabilo Ameriku v míře o jaké se geopolitickým oponentům Ameriky jako samozvaného šerifa světa mohlo dosud jen zdát. Zdá se, že vědomí právě této skutečnosti je s největší pravděpodobností za rozhodnutím Donalda Trumpa Ameriku reindustrializovat, třeba násilím.

Jsou tu však všechny důvody se domnívat, že zvláště s ohledem na současné ekonomické obtíže je nepravděpodobné, že by Trumpova administrativa byla schopna napravit to, co její předchůdci 20 let zanedbávali a bořili. A my [Rusové] a naši čínští partneři se na jedné straně musíme stejných chyb vyvarovat a na straně druhé chyb Američanů využívat.  Soudě podle toho, co se dnes na světové scéně děje, dalo by se říci, že to je právě to, co Moskva a Peking dělají.

*) Yoshihiro Francis Fukuyama, současný americký politolog japonského původu, který popírá neustálý spor základních civilizačních celků a tvrdí, že pádem tzv. Železné opony dějiny v podstatě skončily, neboť „události se sice stále budou dít a novinové zprávy o nich vycházet“, ale demokratický a ekonomicky liberální světařád svou expanzí ukazuje, že je jediným možným a finálním stádiem sociokulturního vývoje lidstva a lidské vlády.

Autor: Ivan Danilov

Překlad: Michail Prouza

4. listopad 2018

Zdroj: https://ria.ru/analytics/20181104/1532106144.html

Není zde článek celý?