POLOČAS ROZPADU: V Nejvyšší radě zaznělo varování před možným rozpadem Ukrajiny.

raspad_ukrainy_2Pokračování stávajícího politického kursu Ukrajiny může vést k rozpadu Ukrajiny, myslí si poslankyně Nejvyšší rady a bývalá ministryně sociálních věcí Natalja Korolevskaja. Podle jejího názoru je zapotřebí lídra, který dokáže dosáhnout nastolení míru. Podle názoru N. I. Korolevské nemají politici „prooranžového tábora“ zájem na normalizaci situace v Donbasu: Pokud občané žijící na tamním území budou hlasovat v ukrajinských volbách, nikdy nepodpoří vládnoucí elitu a výsledkem bude ztráta moci.

Přitom, jak poznamenávají experti, mluvit o urovnání není možné do té doby, dokud Kyjev rozdmýchává vnitro- a zahraničněpolitické konflikty, mezi nimiž dominují válka v Donbasu, násilná ukrajinizace, církevní spory nebo konflikt s Budapeští.

Zachování stávajícího politického kursu kyjevské moci a neexistence míru na Ukrajině může vést k rozpadu země. Tento názor vyslovila poslankyně Nejvyšší rady za Opoziční blok a bývalá ministryně sociálních věcí Ukrajiny z let 2012-2014 Natalja Korolevskaja ve vysílání televizní stanice NewsOne.

«Příští prezident Ukrajiny musí splnit jediný úkol – vrátit do země mír. A potom může třeba i odejít. Víc dělat nemusí. Protože nebude-li mír – nebude na Ukrajině ani ekonomika, a to ani teoreticky. Nebude-li mír, nebude ani sociální ochrana. A bude pokračovat současný proces rozpadu », — myslí si politička.

Korolevskaja poznamenala, že v současné chvíli ukrajinští politici pouze říkají, že jim jde o mír, ale nikdo na sebe nechce vzít odpovědnost a nenavrhuje žádný reálný plán na urovnání situace.

«Politici z takzvaného prooranžového tábora neudělají ani jediný krok vstříc míru v naší zemi a nikdy nic neudělají pro to, aby se na Ukrajinu vrátil mír», — prohlásila Korolevskaja. «Pro ně je to ta nejnebezpečnější věc, protože pokud by, nedej Bože, tři miliony obyvatel Donbasu získaly právo hlasovat, oni by navždy přišli o moc na Ukrajině », — dodala politička.

Politička vystupovala v pořadu věnovaném vytvoření stranického bloku «Opoziční platforma — Za život». Tento blok včera (10.11.2018) oznámil úmysl vyslat jednotného opozičního kandidáta za opozici do prezidentských voleb v březnu 2019. Poslankyně označila toto hlasování za unikátní šanci jak zbavit nynější režim moci na Ukrajině.

Jeden z lídrů nového uskupení Jurij Bojko zdůraznil, že cílem tohoto spojenectví bude nastolení míru , zastavení «ekonomické genocidy» obyvatelstva a proměna Ukrajiny v nezávislou neutrální zemi podle švýcarského vzoru. Právě Bojko bývá mnohými analytiky označován za nejpravděpodobnějšího kandidáta za opoziční uskupení. Kromě ozbrojeného konfliktu v Donbasu, který se táhne už více než čtyři a půl roku, jsou krizové jevy na Ukrajině spojené s katastrofálním stavem hospodářství.

Celkový zahraniční a vnitřní dluh země činí zhruba 75 miliard dolarů a kyjevská moc v rámci plnění požadavků Mezinárodního měnového fondu nadále zvyšuje ceny energií pro obyvatelstvo a navíc plánuje zrušení dotací. Kromě toho v Evropské unii konstatují neuspokojivé tempo realizace reformy soudnictví a značné problémy s korupcí na Ukrajině.

Narůstá konflikt kolem možné poskytnutí autokefalie ukrajinské církvi. Spolu s tím pokračuje násilná ukrajinizace a boj proti ruštině a ruskému tisku. V Kyjevě se obávají ztráty Zakarpatska a dalších západních oblastí země.

«Stávající moc mír nepotřebuje»

Podle slov politologa a novináře Jurije Svetova v Nejvyšší radě Ukrajiny málokdy zaznívají hlasy vyzývající k nastolení míru v zemi. A přitom pro spuštění procesu urovnání stačí jen začít plnit Minské dohody.

«Kde je ukrajinský zákon o konání voleb v těchto regionech? Je to Ukrajina, která neplní svou část Minských dohod v tomto směru a ani se je plnit nechystá, — prohlásil expert.

Diskusní partner z RT poznamenal, že je složité mluvit o nastolení míru na Ukrajině, pokud vysoce postavení představitelé kyjevské moci stále veřejně uvažují o možnosti silového navrácení republik Donbasu pod ukrajinskou jurisdikci a o další neutralizaci odpůrců režimu vzešlého z Majdanu.

«Dokud u evropských politiků nedojde k prozření, dokud poctivě nepřiznají, že mír na Ukrajině závisí především na Kyjevu, bude pokračovat tento rozvrat. », — dodal Svetov. Konstatoval, že prakticky libovolný krok stávající ukrajinské moci vede ke vzniku konfliktů a vnitřního napětí v zemi. K nejzřetelnějším příkladům patří jazyková reforma, která vyvolala úvahy o možném odchodu Zakarpatska, a konflikt kolem předpokládaného poskytnutí autokefalie ukrajinské církvi.

«Napětí uvnitř země vzniká právě proto, že si takto počíná ukrajinská moc. Proto předpověď poslankyně bohužel nepostrádá racionální základ.… Současná moc mír nepotřebuje. Oni mohou existovat pouze v podmínkách války. Přičemž jsou to oni, kdo válku vyvolávají všude: se „samozvanými“ republikami, v duchovní sféře, proti ruskému jazyku, proti přítomnosti ruského tisku na Ukrajině, proti Ukrajincům, kteří řeknou cokoli pozitivního o Rusku, plus konflikt, který vznikl kolem Maďarům a tak dále», — poznamenal expert.

Kromě toho člen expertní rady Ústavu sociálních a politických studií Alexej Zudin potvrdil, že neexistence míru na Ukrajině je spojena nejen s konfliktem v Donbasu, ale i s pokračující «občanskou válkou» v dalších sférách.

«Po převratu v roce 2014 se Ukrajinci přirozeně rozdělili na ty, kteří jej podpořili, a na ty, kteří byli proti. A toto rozdělení se zachovalo do dneška. Kromě toho víme, že současná ukrajinská moc provádí nejrůznějšími způsoby násilnou ukrajinizaci. Objevil se konflikt kolem pravoslavné církve, vznikají konflikty v souvislosti s tím, že i v jiných částech Ukrajiny se menšiny brání násilné ukrajinizaci», — poznamenal expert v debatě s RT.

«Mír je pro kterýkoli stát hlavní podmínkou normálního rozvoje, ale současnou Ukrajinu lze jen sotva považovat za normální stát. Po převratu vynakládá kyjevská moc maximum úsilí, aby mír na Ukrajině nebyl», — zdůraznil Zudin.

Podle jeho slov je tato konfrontační politika nejzřetelněji vidět v dvoustranných vztazích s Ruskem, které směřují prakticky ve všech sférách k totálnímu přerušení.

«Čistě teoreticky to může vést k rozpadu země. Ve skutečnosti k vnitřnímu rozpadu státu na Ukrajině už došlo. Nejde jen o samotnou Ukrajinu. Důležitou roli hraje vnější podpora kyjevského režimu ze strany USA a Evropy. Pokud tato vnější podpora zeslábne, pak se při zachování těchto konfliktů ukrajinský stát může rozpadnout », — konstatoval expert.

Vladimir Smirnov, Marianna Čursina

Zdroj: http://rusvesna.su/news/1541887557

Není zde článek celý?