Průzkum odhalil, že nejvíce nedotčená příroda je v Rusku

Rusko se dostalo na první místo v žebříčku zemí, v nichž byla nejvíce zachována netknutá příroda.

Podle článku, který byl uveřejněn na portálu Nature, lze za divokou přírodu považovat území, jenž dosahuje velikosti 15 milionů km².

Na základě tohoto ukazatele pak druhé místo v daném seznamu obsadila Kanada. Na třetím místě se následně umístila Austrálie. Do první pětky se dostaly také Spojené státy a Brazílie. Portál zdůrazňuje, že těmto zemím patří téměř 70 % světového podílu divoké přírody.

Ekologové ve svém článku dále poznamenali, že v současné době je téměř 77 % území (s výjimkou Antarktidy) a 87 % oceánu postiženo zásahem člověka. Zbývající nedotčené oblasti pak představují jakési hraniční pásma určené k zachování ekosystému a biologické rozmanitosti.

Světový fond na ochranu přírody (WWF) dne 30. října zveřejnil roční zprávu, ze které vyplývá, že za posledních 40 let počet divokých zvířat na Zemi klesl o 60 %.


Není zde článek celý?