Švédská novinářka prohlásila, že mužové v Rusku „zeslábli“

Mužům v Rusku „zmrzačeným“ dějinami země a „zesláblým“ se odpouští mnohé z toho, co nebude nikdy odpuštěno ruským ženám. Tento názor vyslovila ve svém článku pro televizi SVT švédská novinářka Elin Jönssonová.

Podle jejích slov mnohé její známé rodiny v Rusku narážejí na vážné životní těžkosti. „Zatímco žena si vyhrne rukávy, dá se do nějaké špinavé práce, aby uživila rodinu, muž sedí doma, hroutí se a pije,“ tvrdí novinářka.

Něco podobného je vidět podle autorky i ve výchově dětí: odpovědnost za dítě nese podle Jönssonové prakticky vždy jenom žena. Muži mají přitom své koníčky a práci, ženy pracují a vychovávají děti.

V případě rozvodu manželů zůstávají děti v Rusku prakticky vždy s matkou, otec bude v nejlepším případě platit alimenty, přitom může ještě někam odjet, aniž by pomyslel na to, že dítě potřebuje otce, píše Jönssonová.

Novinářka hodně mluvila s lidmi o tom, proč si ruští muži myslí, že nemají nést stejnou odpovědnost za rodinu se ženami. Mnozí její známí říkají, že to zavinily „těžké“ dějiny Ruska, v důsledku čehož muži „zeslábli“.

„Umírali v průběhu revoluce a občanské války, ve dvou světových válkách a v GULAGu. Ti, kdo to přežili, byli těmito událostmi zmrzačeni,“ soudí autorka.

V důsledku toho ženy v Rusku nahrazují muže jak v zaměstnání, tak i ve výchově dětí, píše v závěru Jönssonová.


Není zde článek celý?