To jsme nečekali! Klima se může měnit rychleji, než se předpokládalo dříve

Jak uvádí portál popmech.ru rychlé klimatické změny mohou být spojené s přemístěním usazených hornin. Ukázalo se, že se mohou přemísťovat rychleji.

Jde především o písek a hlínu, které se přemísťují z mělkých vod do stálé větší hloubky. Mezinárodní skupina vědců z Univerzity v Curychu prozkoumala rychlost tohoto přemístění a jevy, které je doprovázejí.

Podle výzkumu se ukázalo, že stálé přemísťování způsobilo vodní erozi organiky, která se rozložila na oceánském dnu. Tato organika při smíchání vyděluje hodně uhličité kyseliny, která se pak dostává do atmosféry. Je známo, že oxid uhličitý silně ovlivňuje podnebí.

Dříve si vědci mysleli, že pro přerozdělení usazených hornin na dnu je zapotřebí hodně času, stovky nebo miliony let.

Autoři výzkumu zjistili, že tento proces probíhá rychleji, potřebuje jen 100 let nebo dokonce i méně. Například hlína, která se zformovala u pobřeží Číny, se může za několik desítek let ocitnout u pobřeží Vietnamu a Filipín.


Není zde článek celý?