Vědci objevili vesmírný objekt, který zcela změnil jejich názor

Astronomové Univerzity Monash v Austrálii v Mléčné dráze objevili nejstarší hvězdu, jejíž stáří je odhadováno na rekordních 13,5 miliard let. Tento objekt vznikl asi 300 milionů let po Velkém třesku. Informuje o tom Science Alert.

Podle názoru vědců 2MASSJ18082002-5104378 může být jednou z nejstarších hvězd ve vesmíru. Její stáří bylo určeno obsahem kovů, které se v ní prakticky nenachází. Kovy a další prvky těžší než vodík unikaly do mezihvězdného prostoru se zánikem prvních hvězdných těles. S každou generací se metalicita hvězd zvyšovala. V 2MASSJ18082002-5104378 je koncentrace kovů asi 10krát nižší než u Země.

Existence takové hvězdy v Mléčné dráze ukazuje na to, že galaxie je starší než 3-5 miliard let, jak bylo odhadováno dříve. Navíc hmotnost hvězdy činí pouze 10 % váhy Slunce, což je spodní hranicí pro spalování vodíku. Podle vědců to znamená, že první hvězdy vesmíru pravděpodobně nebyly obří a vznikaly z malého množství materiálu. Takový malý rozměr jí umožňuje přežívat minimálně několik desítek miliard let.


Není zde článek celý?