Vědci předpovídají úplný zánik divoké přírody

Vědci z Queeslandské univerzity (Austrálie) došli k závěru, že místa na Zemi, kde se zachovala divoká příroda, velmi rychle mizí. Uvádí se to v tiskové zprávě na Phys.org.

Podle slov vědců před sto lety využíval člověk pouze 15 procent povrchu Země k pěstování zemědělských kultur a k chovu skotu. V současné době činnost lidí zasahuje 77 procent souše včetně Antarktidy a 87 procent Světového oceánu. V období let 1993-2009 lidská obydlí, zemědělská půda a průmyslové podniky obsadily 3,3 milionu čtverečních kilometrů nezastavěných území.

Polární oblasti zůstávají oblastmi oceánu nejméně dotčenými lodní dopravou, znečištěním a rybářstvím. Ostatní přírodní ekosystémy mohou být zachovány pouze v tom případě, pokud země uznají jejich význam a vynaloží společné úsilí k jejich ochraně. V současné době mnohé světové chráněné oblasti nejsou oficiálně definovány, nejsou uvedeny na mapě a nejsou chráněny zákonem.


Není zde článek celý?