Vědci zjistili nebezpečí pozdní konzumace jídla

Pozdní večeře může způsobit vývoj srdečně cévních chorob a diabetu kvůli poruchám biologických rytmů člověka. K tomuto závěru dospěl tým vědců z Americké kardiologické asociace. Článek byl uveřejněn na portálu LiveScience.

Odborníci prozkoumali souvislost mezi vývinem takových chorob, jako je diabetes, obezita a hypertenze, a dobou konzumace jídla.

Pokus se zakládal na výsledcích ošetření více než 12,7 tisíce obyvatel Latinské Ameriky ve věku 18-76 let. Lékaři prozkoumali jejich zdravotní stav a dobu stravování během dvou dní.

Lékaři zjistili, že dobrovolníci, kteří snědli třetinu a víc jídla po 18té hodině, měli vyšší hladinu cukru a inzulinu v krvi a také vyšší tlak v porovnání s těmi, kdo jedli většinou do šesti večer.

Milovníci pozdních večeří jsou, jak se ukázalo, o 19 % náchylnější k vývinu prediabetického stavu a o 23 % náchylnější k vývinu hypertenze.

Podle názoru přední autorky průzkumu, doktorky Nur Makaremové, se tento jev dá vysvětlit poruchami biologických rytmů člověka kvůli nesprávné životosprávě, což zase vytváří problémy s látkovou výměnou a zvyšuje riziko vývinu chronických chorob.


Není zde článek celý?