Vyjádření Národního ústavu duševního zdraví znamená naprostý obrat v celém případu Babišova syna

„Dokumentaci Protopopové podle slov
Horáčka ústav důkladně prověřil. „My jsme nenašli žádnou zprávu, která by byla
v nesouladu ani s lékařskou etikou, ani s právem,“ uvedl Horáček. Konkrétně na
etiku prý v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) kladou velmi vysoké nároky.

„Kdyby někdo napsal zprávu, která není pravdivá a která
neodpovídá stavu nějakého pacienta, který trpí ať už tělesnou, nebo duševní
nemocí, to poznáte podle té dokumentace,“ vysvětlil pro Český rozhlas Plus. „To
si dovolím tvrdit se 100% jistotou,“ dodal.

Navíc potvrzuje platnost tvrzení, že pacient musí o vypracování zprávy o svém stavu pro policii sám požádat, nebo s tím souhlasit. „Je to
obecně platný fakt, lékař může psát zprávu pro policii o svém pacientovi pouze
v případě, že s tím tento pacient souhlasí, nebo si to vyžádá od toho lékaře.
Neexistuje jiná situace,“ řekl Horáček.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/protopopova-horacek-babis-mladsi-narodni-ustav-dusevniho-zdravi_1811142145_lac

Aby bylo jasno: já vůbec, ale vůbec nechci říci, že by to, že
Andrej Babiš mladší je skutečně duševně nemocný, nějak snižovalo jeho
důvěryhodnost. Nicméně pokud je skutečně duševně nemocný, pak není pravda, že
by si premiér pomocí paní Protopopové vymyslel jeho nemoc jako únik před vyšetřováním.
V jiném světle se najednou jeví i paní Protopopová, už to není podvodnice,
která falšuje diagnózy v žoldu svého vůdce, ale je to solidní lékařka,
která má za sebou Národní ústav duševního zdraví. Není důvod, aby i její manžel
nebyl solidní člověk. Kdo ví, co se mezi ním a Babiše mladším vlastně stalo? Co
pak zbývá, aby se vyšetřilo? Že premiérův syn byl unesen na Krym?

Nyní, když de facto definitivně padá podezření na zvrácený
komplot premiéra a paní Protopopové, i tohle vypadá mnohem méně pravděpodobně.
Andrej Babiš mladší by musel jít na policii a tam přesně vysvětlit, jak byl
unesen, co se vlastně stalo. A to nejspíše neudělá. Pokud se vyšetřování nemůže
chytit falšování diagnóz, nemůže se chytit už ničeho. Jedině to falšování mohlo
být něco objektivního, co se dalo nezávisle na výpovědi Babiše mladšího
potvrdit. A tato možnost padá. Leda by chtěl někdo obvinit a hlavně usvědčit
Národní ústav duševního zdraví z mafiánského spiknutí s premiérem na
zločinném systému psychiatrické péče. Ale to jsme asi už někde v říši
slavného siderického kyvadla Petra Cibulky.

Ještě jednou: kořen celého případu bylo podezření, že premiér
si s pomocí paní lékařky ze svého politického hnutí zařídil vymyšlení
psychiatrické diagnózy pro svého syna. Teprve v tomto světle dávalo smysl
podezření na únos na Krym, na úkryt ve Švýcarsku, na mafiánský komplot. Nicméně
psychiatrická diagnóza premiérova syna je podle Národního ústavu duševního
zdraví v pořádku. Tím celé podezření na komplot a únos ztrácí smysl.

  

Není zde článek celý?