Byla uvedena příčina náhlého zániku starobylých měst

Ve Švédsku při vykopávkách asi 5 000 let starého pohřebiště vědci objevili nejstarší známý kmen bakterie Yersinia pestis, viníka šíření moru, který zničil vznikající města evropské civilizace. Studie byla zveřejněna v časopise The Cell, stručný výklad přináší The Live Science.

Starobylé pohřebiště se nachází v městečku Frälsegården. Vědci zjistili, že v průběhu 200 let tam bylo pohřbeno 78 lidí. Jejich ostatky byly poslány do laboratoře na analýzu DNA.

Kmen moru byl objeven na zubech dívky, která zemřela ve věku asi 20 let. Vědci se domnívají, že dívka zemřela asi před 4 900 lety. Vědci porovnali DNA nalezené Yersinia pestis s jinými známými starověkými viry této choroby.

Dospěli k závěru, že nalezený kmen moru se objevil asi před 5 700 lety a rozšířil se po Evropě. Jiné přímé důkazy této choroby ve vykopávkách ve Švédsku vědci ostatně nenašli.

Autoři studie nicméně předpokládají, že mor zasáhl první evropská města a v mnohém zpomalil rozvoj civilizace.


Není zde článek celý?