O Adventu, trpělivosti a rodině

Začátek
Adventu tedy, přes naši úpornou snahu, není v lidských rukou,
ale v silách nad námi. Občas si myslíme, že ten čas čekání
lze ukrátit, že lze to „velké, krásné a skvělé“
zažít už dnes. Tiše při takovém posouvání hodinek zapomínáme,
že rozzářená dětská očka mohou nastat teprve tehdy,
potemníme-li před rozsvícením stromečku pokoj. Jelikož v tom
svícení Pánu Bohu do oken předháníme sami sebe, nemůže onen
slavnostně překvapený okamžik nastat, leda tak ono ledabylé
zívnutí a povzdech nad trapností rodičů, vždyť ve školce už
všichni ví, že dárky nosí Amazon.

Četl
jsem u svého velmi váženého a drahého přítele na Facebooku,
že jeho potomek spojuje Vánoce s pojmem rodiny. Bez ohledu na nízký
věk respondenta myslím, že tak to nemá jen on, ale většina
českých domácností.

A
vidíte, to je podobné jako s předčasnou radostí Adventu, který
směšujeme s Vánocemi.

Rodina
je důležitá, veledůležitá, ale rodina je rodinou,
pokud plní svou úlohu vůči druhým lidem a Pánu Bohu, totiž
rodina je rodinou tehdy, pokud vychová malého člověka k víře,
lásce a naději.

Dobrá,
k lásce a naději, to lze celkem chápat, ale k víře? To máme
plnit kostely o půl šesté a zpívat v kleče rorátní písně,
jak to dělali naši husitští nebo katoličtí předkové?

Proti
gustu žádný dišputát, kdo chce, je srdečně zván.

Ale
víra je trochu něco jiného, víra znamená odvahu nahlédnout sebe
jako člověka milujícího i zraňujícího, víra znamená vyložit
karty na stůl, odhalit, že nejsme středem všehomíra, ale že jím
je to malé dítě v Betlémě. A to platí pro křesťany i
machometány, židy i bezvěrce.

Víra
je totiž universální a není spjatá jen s jedním výkladem nebo
tradicí. Ano, uchovávejme, střežme si tu svoji, ale nezbavujme ji
obsahu.

To
malé dítě v Betlémě, jehož narození bychom v pokoře, tichosti
a zamyšlení měli očekávat, není jen Ježíšem, je i bezbranným
bezdomovcem, rozhodnutím mocných utečencem, chudým chlapečkem
bez perspektivy, a přitom všem Božím Synem, jako i my všichni
jsme Božími dětmi.

Pokojný
Advent, přátelé.

Není zde článek celý?