Praha: Demonstrace proti privatizaci a za novou revoluci

V sobotu 17. listopadu se na Náměstí republiky konala demonstrace
s názvem „Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou“ pořádaná
organizacemi Socialistická solidarita (SocSol), Bydlet – žít Iniciativa za
svobodné bydlení, Razem – Republika Czeska a Alternativou zdola.  Ve dvě hodiny se zde sešlo kolem stovky lidí.
Byly vidět transparenty s nápisy: „Co bylo ukradeno, musí být vráceno“, „ Sametová
revoluce znovu a doopravdy“, „Důstojné mzdy pro všechny“, „Chceme žít a ne dřít“,
„ODS, TOP 09 = nezaměstnanost, privatizace, chudoba.“ A další.

Na začátku demonstrace promluvily řečnice z několika
organizací. Jako první vystoupila Mína Baginová z organizace SocSol, jejímž
hlavním tématem byla privatizace, po ní následovala Mary Dobra, taktéž ze
SocSolu, která zase mluvila o exekucích. Ta kritizovala mimo jiné i současné
nastavení systému, díky kterému dlužníkům v případě splácení dluhů zbývá
méně, než je minimální rozpočet na důstojné bydlení. „Jak může člověk důvěřovat
systému, kde se po léta děje posvěcené bezpráví?“ zaznělo v projevu. Jako
poslední v tomto bloku proslovů vystoupila Martina Veverková
z iniciativy Bydlet – Žít, která připomněla, že bydlení je základní lidská
potřeba, které se ale dnes mnoha lidem nedostává.

Kolem půl třetí se pak demonstranti vydali na pochod.
Skandovala se klasická hesla jako: „A-anti-antikapitalista“, „Nejsme stroje,
ani lidské zdroje“, „Systém pro lidi, ne pro zisk!“ Ale i nová –
v kontextu oslav 17. listopadu  –
„Díky, že můžem žít v exekucích!“

Demonstranti došli za doprovodu asi čtyřiceti policistů a
antikonflitkního týmu až k Vatikánskému velvyslanectví. Zde měla proslov
Magdalena Šipka ze spolku RFK, která kritizovala především kardinála Dominika
Duku, který se staví do role „zástupce lidu“, ale přitom na různé skupiny lidí
naopak útočí a nejedná tak podle ní v souladu s křesťanskými
zásadami.  Dále zde promluvil i Martin Tománek
ze skupiny Prázdné trůny, který ve svém citoval mimo jiné i výroky papežů Františka
a Pavla VI. o současné „kultuře odpisu“ nebo solidaritě mezi lidmi.  Zde začali demonstranti skandovat: „Víno
pije, vodu káže, kdo Dukovi ruce sváže?“

Poté se demonstrace vydala přes Opatovickou ulici a Národní
třídu, do ulice Charvátova, kde pochod skončil před sochou hlavy Franze Kafky.

Zde akci zakončila poslední řada řečníků: promluvila
Aleksandra Holubowicz ze skupiny Razem – Republika Czeska, která se ve svém
projevu zabývala především migrací, dále pak Daniel Glas z Alternativy zdola.
Ten citoval výrok, že „svoboda je možnost volby“ a záhy však připomněl, že onu
možnost dnes, vzhledem k nízkým mzdám a vysokým nájmům, ne všichni mají.
Jako další promluvili dva členové odborářští aktivisté Petr Pávek a Justýna Joanna,
kteří kritizovali například školství, které v současné situaci dělí děti
na budoucí elitu národa a poslušné pracovníky, dále pak připomněli i důležitost
odborů. „Železná opona sice padla, platová ale zůstává,“ byla jedna z vět jejich
proslovu. Na jeho konci pak vyzvali k podepsání petice, kterou organizují zaměstnanci
obchodů, a žádají v ní, aby byl zachován zákaz prodeje o svátcích. Šňůru
řečníků uzavřel Jan Májíček (SocSol), který odmítnul alternativy, které se nám
dnes většinově nabízejí: na jedné straně Andrej Babiš, v současné době
mnoha lidmi viděn jako největší zlo, na druhé straně pak Miroslav Kalousek a
celá pravicová opozice. Připomněl, že ani jedna z těchto stran nenabízí
jakýkoliv sociální program, a poukázal na to, že před námi stojí ještě větší
problémy, jako je řešení klimatické změny, což tento systém nedokáže.  Je podle něj proto za potřebí vybudovat si
alternativu novou, která tyto otázky řešit bude.

Na konci demonstrace byly pro účastníky připraveny čaj a polévka,díky
kterým zůstali lidé ještě nějakou dobu na místě a volně diskutovali.

Není zde článek celý?