Ruský systém varování před raketovým útokem byl uchráněn před omyly

Ruský systém varování před raketovým útokem a další radarové stanice byly díky nové metodě kontroly činnosti radiolokačních stanic s velkým dosahem uchráněny před falešnými signály, sdělila tisková služba koncernu RTI, který tento systém vyvinul.

Mylná reakce systému mohla jednou způsobit jadernou válku. 26. září 1983 dostalo velitelské stanoviště Serpuchov-15 100 km od Moskvy zprávu o útoku ze strany USA. Konající službu sovětský důstojník Stanislav Petrov zjistil, že šlo o omyl systému. Později vyšlo najevo, že sluneční paprsky, jež se odrážely od oblak, osvítily snímače systému.

„Radiotechnický ústav akademika Mince vyvinul nový způsob pohotovostní funkční kontroly složitých radiotechnických systémů, včetně radarů s velkým dosahem. Jeho algoritmy mají v reálném čase zajistit a nepřetržité fungování radarů bez snížení produktivity. Umožní to zkrácení času na zjištění a odstranění poruchy a také odvrácení rizika nekorektní činnosti radaru,“ praví se ve zprávě.

Odborníci koncernu RTI vysvětlili, že nová metoda kontroly zahrnuje odhad kapacity vnitřního hluku přijímacího zařízení a intenzity slunečního záření.

Nový systém přijímá a poskytuje data o odpálení raket a jejich trajektorie za účelem varování před raketovým útokem na státní a vojenské objekty. Poskytuje také data kosmických objektů za účelem kontroly vesmírného prostoru.

RTI je jeden z největších ruských vědeckovýrobních holdingů sdružující 20 výrobních podniků, vědeckovýzkumných ústavů a konstrukčních kanceláří.


Není zde článek celý?