Vědci informovali o začátku vymírání žraloků a dalších mořských dravců

Změna ekosystémů moří a oceánů a vysoká míra poklesu populace dravých ryb vystrašila vědce. Jaké ryby jsou na pokraji vymření? Píše o tom portál Life.

Američtí biologové uvedli, že většina vzácných dravých ryb, včetně žraloků řádu Pilonosi, kladivounů a velkých bílých žraloků, je na pokraji vyhynutí. Podle BBC jsou tito dravci postupně vytlačováni z ekosystému kvůli mezidruhové konkurenci, lidské faktory ale také přispívají k poklesu populace.

Jedni z prvních podle vědců zmizí „dobří“ polární žraloci. Navíc vědci ohlásili dohledné vymření většiny ryb žijících na mořském dně. Podle vědců se mění ekosystém moří a oceánů a nedostatek stravy způsobuje, že tyto ryby hledají jiné zdroje a v procesu hledání se stávají potravou pro další dravce.


Není zde článek celý?