Česko nepatří mezi plně demokratické země, tvrdí The Economist

Časopis The Economist vypočítává index demokracie zemí. Podle tohoto indexu v roce 2018 žilo v demokraciích pouze 4,5 % světové populace. Česko není od roku 2014 zařazováno do kategorie zcela demokratických zemí. Na skutečnost poukázaly Hospodářské noviny.

Ve srovnání s minulým rokem si Česko mírně polepšilo. I přesto ale je Česká republika označována za „demokracii s nedostatky“.

Časopis vyhodnocuje situaci od roku 2006 ve 165 zemích světa. Státy jsou posuzovány podle 60 ukazatelů. Ve výsledku jsou země rozřazovány do čtyř kategorií podle úrovně demokracie. Posuzuje se volební proces a pluralismus, občanské svobody, fungování vlády, politická participace obyvatelstva a politická kultura.

Na prvních místech se nacházejí státy s úplnou demokracií. Podle hodnocení magazínu se jedná o Norsko, Island a Švédsko.

Česká republika patří, podle názoru The Economist, do kategorie „demokracie s nedostatky“, kam rovněž magazín zařazuje státy východní Evropy, Jižní Ameriky a Asie.

The Economist říká, že v roce 2018 více než jedna třetina lidí na Zemi žila v autoritářských režimech.


Není zde článek celý?