Kauza vyhozených kytic aneb Bude se Babiš plížit na Národní nocí i letos?

V pátek 4. ledna proběhla médii smršť zpráv o tom, že dva aktivisté – Vladislava Klikarová ze skupiny Rebelové a Otakar van Gemund ze skupiny Kaputin – byli „odsouzeni“ k pokutě. Konkrétně za to, že 17. listopadu 2018 odebrali od památníku Sametové revoluce na Národní třídě v Praze kytice některých politiků a přenesli je o pár kroků dál do koše. 

Šlo zejména o květiny, které těsně po půlnoci téměř tajně položil Andrej Babiš, trestně stíhaný předseda vlády oprávněně zapsaný ve svazcích StB, a se kterými se o státním svátku mezi své občany vůbec neodvážil prezident republiky Miloš Zeman, takže s nimi poslal bezejmenného úředníka. „Vyhazovací protest“ se pak týkal i kytice, se kterou rovněž za tmy přispěchal předseda SPD Tomio Okamura.

„Památník 17. listopadu a tento státní svátek jsou symbolem naší demokracie. Tito pánové ovšem podle pravidel demokracie nehrají. Proto jsme jejich kytice z památného místa, rovněž symbolicky, odstranili,“ uvedl van Gemund k důvodům protestu bezprostředně po akci.

Také Vladislava Klikarová trvá na tom, že šlo o čistě politický protest a symbolické gesto. Nešlo o vandalismus (nic nezničili), ani o krádež (nic si neodnesli k vlastnímu užívání). Podle znění zákona, na jehož základě byl peněžitý trest uložen, by to totiž bylo totéž, jako kdyby například sebrali na ulici cizí kolo a odjeli na něm. Jenomže tak to není. Ostatně – jak dlouho je vlastně podle zákona naše věc naše, když ji položíme na ulici a odejdeme, aniž bychom měli v úmyslu ji ještě kdy používat? Hodinu? Týden? Po týdnu už se totiž beztrestně (a bez politického podtextu) naházely ty kytice do odpadu všechny.

„Je naprosto nepřijatelné, aby k památnému místu naší svobody, kde v roce 1989 estébáci mlátili svobodomyslné lidi, kladl dnes květiny bývalý kariérní komunista zapsaný jako agent StB,“ řekla našemu listu FORUM 24. „Proto jsme tohle veřejné symbolické gesto učinili.“

Odbor občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 1 ale došel k jinému názoru. A sice, že se oba dopustili přestupku proti majetku podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) čili neoprávněného užívání cizího majetku. A okamžitě jim udělil pokutu: 2 000 Kč za kytici. Jeden z nich tedy zaplatí za vyhození dvou kytic, druhý za jednu. Podle vyjádření úřadu už je řízení pravomocně ukončeno.

Jenže… Poněkud podivné se zdá, že oba aktivisté se o udělených peněžních trestech k svému nesmírnému podivení dozvěděli až z médií. Na místě nebyli vůbec legitimováni a do dnešního dne jim nepřišlo ani žádné předvolání. Nic. A najednou z televize slyší, že mají cosi platit a že je to tímto ukončeno. Jenže není.

Je zde ještě osmidenní lhůta ode dne doručení (a ani jednomu z nich nic doručeno nebylo) pro podání odporu. Toho oba aktivisté samozřejmě využijí. Příkaz k zaplacení pokuty bude v tom případě zrušen a bude se pokračovat běžným správním řízením, kde mohou vypovídat, uvádět svědky a vysvětlovat své důvody. Nebudou-li spokojeni ani s tímto rozhodnutím, mohou se znovu odvolat, tentokrát k pražskému magistrátu.

„Budeme se bránit, nic takového si líbit nenecháme,“ oznámili oba „obvinění“.

Na sociálních sítích se okamžitě vyrojily spousty komentářů. Překvapivé množství lidí nabízí finanční pomoc, veřejnou sbírku, navrhuje založení transparentního účtu na zaplacení pokut, a to třeba i těch příštích. Objevila se ale i přání, aby aktivistům někdo „rozmlátil hubu“ nebo pohoršené námitky proti nízkému trestu a volání po mnohaletém vězení, stylem připomínající dopisy dělníků z padesátých let žádajících hrdelní tresty pro „rozvraceče a škůdce republiky“.

Nic tedy není ani zdaleka ještě u konce. Nu a letos tu budeme mít přímo kulaté výročí, 30 let od listopadové revoluce. A ve světle těchto událostí se nelze ubránit myšlenkám na to, jakpak asi Andrej Babiš pojedná letošní oslavy. 

Opět se na liduprázdnou ulici připlíží pár minut po půlnoci? Tentokrát s vysvětlením, že spěchá zahrát si se synem pro změnu třeba Černého Petra?

Nebo se neodváží vůbec? Zvlášť když může důvodně předpokládat, že tentokrát už by ho lidi jistě přišli „uvítat“ i za tmy.

Či snad dá vyklidit prostranství kordonem policistů a dorazí obklopen bodyguardy, aby se nikdo z nespokojených občanů slavících svátek svobody nemohl ani přiblížit? To by byla taková stylová připomínka, zvlášť kdyby třeba použili obušky.

Tak co myslíte? Jak to bude? Nejsmutnější ovšem je, že možné je cokoli z toho. A že to, co je v civilizovaném světě obvyklé a normální, a sice, že politik přijde mezi lidi za bílého dne a protesty rozhořčených občanů prostě ustojí, je u nás naopak nanejvýš nepravděpodobné. U nás tleskáme zbabělcům a volíme zbabělce. Ale pořád ještě je čas to změnit. Začít by se mohlo třeba tím, že nebudou padat tresty za politický protest.

Není zde článek celý?