Když vraždili židy, mlčel jsem, visí na budově školy v Ústí nad Labem. Okamurova SPD se zlobí

„Když vraždili židy… mlčel jsem. Když vyháněli Němce… mlčel jsem. Když mlátili Romy… mlčel jsem. Když odmítali uprchlíky… mlčel jsem. Když přišli pro mě… už všichni mlčeli.“ To jsou slova z díla „Když…“ slovenské autorky Ilony Németh, které je aktuálně umístěno na budově Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A koho zvedlo ze židle? Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a samozřejmě také pravověrné fanoušky tohoto hnutí.

Dílo bylo vytvořeno jako součást výstavního projektu „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města“ v rámci oslav 100 let české státnosti. To však nikdo z SPD netuší, stejně jako přinejmenším správci facebookových stránek hnutí si nezjistili, kdo je autorem. „Tato nesmyslná hesla si vyvěsili studenti univerzity v Ústí nad Labem. Další z mnoha důkazů, že náš vzdělávací systém je na tom opravdu špatně. Univerzity chrlí ročně stovky „odborníků“ na gender, neziskový sektor či dotace, ale studentům chybí základní vědomosti a také kritické myšlení,“ píše se na facebookové stránce SPD.

To však není všechno – v SPD má mnoho lidí ve zvyku zabrušovat, a tak se s nimi podíváme i do historie. „Židy přece vraždili za 2. sv. války Němci, nikoli Češi. To „vyhánění“ Němců bylo logickým důsledkem jejich protičeských postojů před a v průběhu války. Navíc by si studenti měli nastudovat historii. Zjistili by, že rozhodnutí o odsunu udělaly světové mocnosti. Po tom všem, co Němci způsobili českému obyvatelstvu, to byl jediný možný krok. Zcela mimo mísu je i tvrzení, že tady někdo schvaluje „mlácení“ Romů. Spíš bychom studentům poradili, ať se někdy podívají do diskuzí na sociálních sítích, kde převažují romští diskutéři,“ můžeme se dočíst.

Tím největším trnem v oku jsou ale samozřejmě uprchlíci. „A že Češi nechtějí přijímat muslimské uprchlíky? Věc se má tak, že jde především o ekonomické migranty a opravdu jen hluchý a slepý nevidí, že islám je s našimi tradicemi a zvyklostmi nekompatibilní. Studenti se mj. snažili parafrázovat výrok německého teologa Martina Niemöllera, ale selhali na celé čáře,“ píše SPD.

Po vlně zájmu, která se zvedla, se k věci vyjádřil i Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, na jejíž budově jsou výroky vyvěšeny. „Každé historické i současné umělecké dílo má být nejen odborně interpretováno, ale také reflektováno veřejností. Dílo s vysokým etickým apelem pak očekává nejen reflexi kultivovanou společenskou diskusí, ale i napříč veškerým spektrem úrovní místní society. Tomuto dílu se podařilo nejen odhalit na jedné straně mělkou a nebezpečnou těkavost sociálních sítí, ale na druhé straně i hlubokou propast v porozumění a výkladech základních dějinných traumat, které stále ovlivňují současný bolestný stav duše střední Evropy,“ napsal v prohlášení.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Není zde článek celý?