Miroslav Sládek – co na srdci, to na jazyku. Jeho uvěznění pomohlo Václavu Havlovi na Hrad

PhDr. Miroslav Sládek je z 90. let známý republikánský politik. Jeho dávné prognózy se začínají naplňovat, jeho politický program si bezostyšně rozebraly současné partaje. Je vytlačován z médií. Když jej někam pozvou, stále mu skáčou do řeči. Sputnik se ptá pana doktora Sládka na jeho politické perspektivy i politické reminiscence.

Když to vezmeme letem světem, pane doktore: pokud by se republikáni dokázali vložit do reálné politiky, z vašeho programu vyplývá, že byste zrušili funkci ombudsmana, taktéž ono slavné EET, lidé by dle vás měli dostat legální možnost se ozbrojit. Politicky korektní úředníci jdou z těchto slov do kolen…

Miroslav Sládek: Rádi bychom, aby se zrušily některé instituce nejen v ČR. EU by se také obešla bez některých institucí. Týká se to i zbytku světa. Jde nám o to, abychom ušetřili. Proč třeba živit Organizaci spojených národů, když je to vyloženě ničemná organizace. Aparát rozkrádá peníze. Potřebným se nic nedostane. Proč živit přebujelou bruselskou centrálu? Cožpak nevíme, jak se tyto posty obsazovaly? Od uklízeček po odborné referenty — samí rodinní příslušníci! Kupříkladu Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran. Omezuje, pokutuje… Ať si kontroluje ty parlamentní strany, které mají peníze ze státního rozpočtu. Prakticky tu jde o omezování politické soutěže. Proč by tento úřad měl kontrolovat z našich peněz strany, které žijí z příspěvků vlastních členů? Neuvěřitelné, co se tady děje. Vyhazujeme stovky miliónů, ba miliard. Co se týká zbraní: lidé mají právo chránit své majetky a životy svých nejbližších. Podsvětí si sežene zbraně vždycky, totéž platí pro přivandrovalce [tzn. nelegální migranty]. Když k vám někdo vleze do bytu, není o čem dále diskutovat.

Jsou ty instituce opravdu nadbytečné? Nechyběly by přece jenom?

Jsou jednak drahé, především však nadbytečné. Ještě jsem neslyšel, že by někomu ombudsman pomohl. Pokud se snažil a byl přímo hr, pak se to týkalo našich nepřizpůsobivých nebo přivandrovalců [tzn. nelegálních migrantů]. Normální člověk nemá šanci. Vzpomeňte si na případ, kdy se studentka z Arábie nebo z Afriky soudila s ředitelkou zdravotní školy? Místo, aby se ombudsman postavil za naši domácí ředitelku, přispěchal na pomoc přivandrovalci, který se domáhal toho, aby mohl být zahalen v hadrech na operačním sále.

Kdyby lidé brali „spravedlnost“ do svých rukou, neznamenalo by to, že stát je dysfunkční?

Protože naše policie nemůže být všude, není jiná možnost. Uvědomte si, že policie musí především dávat pokuty, kontrolovat špatné parkování. Takže pak na jisté důležité věci nezbývá čas.

Pokud jde o EET, je ta myšlenka primárně dobrá, nebo se za tím skrývá zase nějaký podvod? Jedná se o krytí zneužití moci ve prospěch jistých kruhů?

Ano, je to zneužití moci a způsob, jak pronásledovat, jak šmírovat občany. Čisté EET je jen ve 3 zemích. A kolik je zemí na planetě? Takže je to jen způsob, jak podřídit občany státní moci. Co je vládě po tom, co jsem si tu dnes dopoledne koupil? Proč bych měl být sledován? Brzy se zruší peníze. Když zaplatím kartou, ministerstvo financí ví, kde jsem byl, co jsem dělal. Co je mu po tom, že jsem si tu dnes dal kávu. Já chci svobodný pohyb, nikoli teror. Státní teror nás vrací dál, než kam nás natlačil nacismus a komunismus.

Všiml jsem si, že ztotožňujete nacismus a komunismus. Je to korektní ve světle historie?

Jsou to zločinecké ideologie. Komunistický režim má na svědomí kolem 120 milionů lidí (pozn. podle údajů Černé knihy komunizmu asi 100 milionů). Což je dvojnásobný počet obětí, než kolik má na svědomí nacismus. V muzeu voskových figurín v Londýně by měl proti Hitlerovi z vosku stát z téže látky zvěčněný Stalin.


Není zde článek celý?