O blbosti, aroganci a drzosti dnešních britských vládních politiků

 

Joanna Cherry, QC, poslankyně Dolní sněmovny za Edinburk jihovýchod, Skotská nacionální strana, slyšení v parlamentním výboru: Vy jste před chvíli řekl, v reakci na otázku od jednoho z mých kolegů, že od samého začátku pracovník vašeho ministerstva odpovídal za plánování příprav pro odchod Británie z EU bez dohody. A také jste poukázal na to, že se už loni v létě hodně hovořílo o důsledcích odchodu Británie z EU bez dohody. Mám tady kopii memoranda o uzavření smlouvy mezi britským ministerstvem dopravy a firmou Seaborne Freight. A vy si jste určitě vědom, protože si zjevně jste vědom toho, o čem se včera debatovalo v Dolní sněmovně, že tento kontrakt firmě Seaborne Freight nebyl udělen na základě férového konkursu. Byl udělen podle tzv. Vyjednávací procedury opatřování kontraktů bez předchozího zveřejnění jejích podrobností, což dovoluje ustanovení 32 Předpisu o veřejných zakázkách. A já toto čtu z prohlášení ministerstva dopravy. Jestliže jste odpovědný za nouzové plánování, budete si jistě také vědom toho, že ustanovení 32 dovoluje vládě neuspořádat férovou veřejnou soutěž o zakázky v případech extremní naléhavosti, která vznikla v důsledku vládou  nepředvídatelných okolností.

Takže tato smlouva, která je datována 28. prosince 2018, byla uzavřena bez veřejné soutěže z důvodů extremní naléhavosti, způsobenými nepředvídatelnými událostmi. Avšak z vašich důkazů vyplývá, že od samého začátku existoval někdo na vašem ministerstvu, tedy už před dvěma lety, kdo plánoval odchod Británie z EU bez dohody. Můžete tedy vysvětlit, proč vláda usoudila, že je vhodné, aby jednala podle zákonného ustanovení č. 32 z důvodu extremní naléhavosti a nepředvídatelnosti událostí, když vláda měla někoho, kdo plánuje tyto záležitosti už dva roky?

Náměstek ministra dopravy  odpovídá: Celá řada firem byla pozvána účastnit se této nabídky včetně nových firem na trhu. Seaborne je jedna z firem, jíž jsme udělili kontrakty. Všechno bylo podrobně zkontrolováno a jsem přesvědčen, že všechno bylo v pořádku.

Joanna Cherry: Položím tu otázku znovu: Můžete vysvětlit, proč vláda jednala podle ustanovení č. 32 z důvodů extremní naléhavosti a nepředvídatelných události, když už odchod Británie z EU bez dohody plánujete dva roky? Je to velmi jednoduchá otázka, pane náměstku.  Můžete na ni odpovědět?

Náměstek ministra dopravy  odpovídá: Ano, celá řada firem byla pozvána účastnit se této nabídky a byly provedeny všechny správné kontroly, aby byly splněny plány, které potřebujeme.

Joanna Cherry:
Byl odchod Británie z EU bez dohody nepředvídatelnou událostí?

Náměstek ministra dopravy: Ne, no, vzhledem k tomu, že jsme vydali tolik energie a úsilí na snahu získat s EU dohodu o brexitu. Řekl bych, že veškeré úsilí naší vlády bylo soustředěno na uzavření dohody s EU o brexitu. No ne veškeré úsilí, ale hlavní úsilí. Řekl bych, že jsme všechno udělali správně.

Joanna Cherry:
Co bylo tou  nepředvídatelnou událostí, která ospravedlnila, že vláda jednala podle Ustanovení 32 Předpisu o veřejných zakázkách?

Náměstek ministra dopravy: Kontrakty byly uděleny správně.

Joanna Cherry: Co bylo tou  nepředvídatelnou událostí, která ospravedlnila, že vláda jednala podle Ustanovení 32 Předpisu o veřejných zakázkách?

Náměstek ministra dopravy:
Kontrakty byly uděleny správně.

Joanna Cherry:
Dám vám třetí šanci. Tak vy nevíte, co bylo tou nepředvídatelnou událostí, a parlamentnímu výboru to nemůžete sdělit.

Náměstek ministra dopravy: Kontrakty byly uděleny správně a všechny kontroly byly provedeny.

Joanna Cherry: Kdo by nám mohl sdělit, co ospravedlnilo, že vláda jednala podle Ustanovení č. 32?

Náměstek ministra dopravy: Nejsem si jist, jestli se někdo na to včera v parlamentě ptal pana ministra dopravy.

Joanna Cherry:
Já jsem se na to zeptala a neodpověděl mi.

Náměstek ministra dopravy: No tak vidíte.

Není zde článek celý?