O Kuberově Mount Everestu a o zásluhách ODS na budování státu

 

Co
si muž a žena a rodina v širším smyslu počnou, až přijde
vážná ekologická katastrofa? Jistě, chřástal ani páchník
tuhle planetu nezhuntovali, nikdy si na „pány tvorstva“ nehráli.
Ve skutečnosti samozřejmě ani člověk žádným pánem tvorstva
není a nikdy nebyl. Žádného tvora nikdy nestvořil, naopak sám
je tvor a prach. A jako takový je naprosto závislý na vzduchu,
vodě, potravě, čistém prostředí. Když zničí tuhle planetu,
zničí i sebe. Komu záleží na mužích a ženách a rodinách
jako na něčem, co ční nad vším ostatním „jako Mount
Everest“, ten by měl vědět, že tenhle Mount Everest se velmi
rychle zhroutí a změní v nic, pokud zničíme naše životní
prostředí.

Úžasná
je i tato věta: „Stát nás považuje za služebníky, zdánlivě
se o nás stará od narození až do smrti.“ Byly doby, kdy se
opravdu dalo říci, že stát považuje své lidi za služebníky.
Jednak stát byla osoba, monarcha, takže mohl „považovat“,
jednak lidé byli poddaní. Ale dnes místo monarchy a vrchnosti máme
politiky, a ti jsou zodpovědní lidem. Nejen u voleb. Proto jsou tu
média a neustálá veřejná debata. Není to v žádném případě
debata služebníků. Tématem té debaty samozřejmě je i to,
nakolik se o nás má stát starat. Když se člověk podívá do
Somálska, kde se stát zhroutil, a srovná to se západní Evropou,
je poměrně jasné, že fungující stát, který se umí postarat,
je skvělá věc. Bez státu nejsou žádná pravidla, žádné
záruky proti vládě mafií. Musíme usilovat o to, aby stát nejen
nebyl v troskách, jak je tomu v Somálsku, ale taky o to, aby nebyl
v rukou mafie, jako je tomu v Rusku.

A
pokud jde o to, že se náš stát o nás stará jen zdánlivě… to
je bohužel součást rétoriky ODS od samého jejího vzniku. Člověk
se postará sám, stát nepotřebuje. Sám vyšetří, zatkne,
odsoudí a uvězní mafiány. ODS neměla, jak ukazují dějiny
českého státu po roce 1993, nikdy skutečný zájem na efektivním,
silném státu, který by zajistil právo a ochranu občanů před
mafiemi, jako je tomu v západní Evropě. Mohli jsme to hezky vidět
na případu tzv. lihové mafie. ODS v roce 2004 byla proti kolkování
lihu. Prý by to zbytečně zatížilo podnikatele. Když došlo k
umírání lidí na otravu methanolem, žasl jsem nad tím, jak
solidní výrobci tvrdého alkoholu říkali, že na obrovský
nelegální trh s lihem dávno upozorňovali, že tento trh je dlouho
poškozuje, ale stát nepřijal žádná účinná opatření. Tihle
podnikatelé, poctiví, se zdáli být zatíženi ne regulacemi
státu, ale jejich nedostatkem. Jistě se lze zcela legitimně bavit
o účinnosti těch či oněch regulací, nicméně ideologická
formulka, že regulace jsou špatné samy o sobě a že omezením
státu dojde k větší svobodě pro podnikatele, ergo k větší
prosperitě země, není ve svých důsledcích nic jiného než
obhajoba mafií.

Zpráva
o Kuberově novoročním projevu:

https://www.lidovky.cz/domov/zijme-s-vedomim-ze-slusnost-neni-slabost-kubera-v-novorocnim-projevu-zminil-i-svobodu-kuraku.A190101_132846_ln_domov_ele

ODS
neuspěla, alkohol se bude kolkovat


https://www.novinky.cz/ekonomika/45506-ods-neuspela-alkohol-se-bude-kolkovat.html

Není zde článek celý?