Političtí disidenti 21. století, část 17: Michal Buchta

Michal Buchta

Michal Buchta

Michal Buchta v rozhovoru pro Délský potápěč (nejen) o ĽSNS, politickém pronásledování, prolamování společenských tabu a politice.

Extravaganza Controverso

Mohl byste se prosím ve stručnosti představit, stačil by krátký medailon, pro méně znalé čtenáře.

Volám sa Michal Buchta, som ženatý a mám dve deti.

V národnom hnutí fungujem cca 15 rokov a momentálne som predsedom mládežníckej organizácie Ľudová mládež a zároveň okresným predsedom ĽS Naše Slovensko v okrese Ružomberok. Aktivisti ma však môžu poznať aj z protestov, či iných akcií, kde niekedy vystupujem ako rečník.

Co jste dělal v mládí, máte za sebou nějakou politickou minulost, jak jste se dostal k aktivismu?

Moje začiatky v národnom hnutí siahajú niekde do roku 2003. Vtedy som sa prvý krát zúčastnil na akcii Slovenskej pospolitosti v Ružomberku a odvtedy som sa začal čoraz viac zapájať do aktivizmu. Okolo roku 2009 som sa stal staršinom miestnej organizácie a približne v roku 2012 som sa stal členom hlavného vedenia Slovenskej pospolitosti. V rovnakom roku 2012 som zároveň aj kandidoval do parlamentu za ĽS Naše Slovensko. Neskôr v roku 2015 som činnosť v SP ukončil a začal som sa s ďalšími aktivistami venovať inému projektu, ktorý sme však ukončili v roku 2016, kedy ĽS Naše Slovensko úspešne vstúpila do parlamentu. Odvtedy svoju energiu, chuť a čas venujem strane a robím všetko preto, aby som bol nápomocný pri napredovaní a správnom smerovaní našej strany.

Probíhaly v rámci ĽSNS i nějaké čistky názorové opozice? Vím, že ze strany odešel třeba otec Milana Mazureka a pár dalších významnějších aktivistů.

V rámci každej partii, organizácii, či strane sú ľudia s mnohými odlišnými názormi. Ja sám mám na niektoré veci iné názory ako mnohí iní. To však nie je dôvod na čistky. Taktiež vierovyznanie, o ktorom sa tiež hovorilo, že je jeden z dôvodov čistiek v našej strane. Poznám členov, ktorí sú katolíci, evanjelici, ateisti, alebo aj rodnoverci a fungujú v strane naďalej. Pokiaľ niekto nevykonáva prácu proti programu a disciplíne strany, tak rozdielny názor nie je dôvod na vylúčenie. Ľudia vidia už len výsledok, alebo skôr dôsledok množstva iných vecí v pozadí, ktoré ale nevidia a nevedia o nich.

Čeho si nejvíce ceníte na Marianu Kotlebovi?

Odhodlanie a obetu. Množstvo ľudí si nevie predstaviť, čím všetkým si musel prejsť v minulosti a čím si musí prechádzať teraz. Strata súkromia, či de facto žiadny súkromný život. Neustále kladené nástrahy a prekážky, obrovský mediálny boj, obrovská zodpovednosť… Aj napriek tomu všetkému neustúpil ani krok, ale naopak, obetoval svoj súkromný život na úkor našej veci.

Jak vnímáte vaše vlakové hlídky, pomohly zlepšit situaci s kriminalitou ve vlacích na Slovensku? Jak na ně reagovala vláda a média, stojí za to propagovat politickou stranu takovým přímým aktivismem?

Najlepšie je sa spýtať priamo ľudí, ktorí sa s nimi stretávajú. Ich reakcie sú predsa najobjektívnejšie. A práve spätná väzba od ľudí cestujúcich tými vlakmi je to, čo je hnacím motorom pokračovať v týchto hliadkach a to aj napriek neustálym problémom zo strany vlády a zastrašovaniu a zosmiešňovaniu zo strany médií. Treba si uvedomiť, že tu nejde o propagáciu strany, ale o pomoc ľudom, ktorí musia dennodenne cestovať tými vlakmi a vystavovať sa tak rôznym asociálom, ktorí ich obťažujú a ohrozujú.

Co si myslíte o mediálním aktivismu ĽSNS pro mainstreamová média: veřejná vystoupení, kauza darovaní 1488 euro či demonstrace a naproti tomu vlastní média ĽSNS? Je v plánu propagovat ĽSNS i nějakými novými typy médií?

Je snáď každému zjavné, že v mainstreamových médiách moc vody nenamútime. Priestor v týchto médiách je nulový, prípadne len minimálny. Práve v týchto dňoch bolo podané aj trestné oznámenie na spoločnosť, ktorá je známa otvoreným postojom proti nám a viedla volebnú kampaň počas župných volieb proti Marianovi Kotlebovi. Vo svojej ponuke mimo iného majú aj tričká za 14,88 €. Uvidíme, či sa spustí rovnaká mediálna mašinéria, alebo čísla boli len zámienkou na diskreditáciu a kriminalizáciu našej strany. Myslím, že výsledok je vopred každému jasný. Ale ako sa hovorí, kto chce psa biť, palicu si nájde.

Každopádne naša propagácia je lepšia, ako bola kedysi a neustále sa zlepšuje, badať neustále snahu to zlepšovať a vytvárať nové projekty, či už napr. naše vlastné rádio a iné. Samozrejme je to stále neporovnateľné oproti tomu, aké možnosti majú tí, ktorí nás špinia. Preto v takýchto veciach sa momentálne nedá objektívne vyvažovať mediálny priestor. A práve preto je to hlavne na našej práci v teréne, medzi ľuďmi, v jednotlivých okresoch, na každom jednom členovi.

Jak figurujete v projektu Ľudová mládež, jakým směrem chcete toto uskupení směřovat? Změnilo se něco od odchodu Milana Mazureka z vedení Ľudové mládeže a po vašem převzetí tohoto sdružení?

V Ľudovej mládeži som sa stal predsedom minulý rok. S Milanom máme veľmi podobný pohľad na množstvo vecí a aj na smerovanie mládeže. Dodnes mi je veľmi nápomocný a pomáha mi v práci s mládežou. Dôvod Milanovho odstúpenia z funkcie predsedu bol v Milanovom pracovnom vyťažení. Ako poslanec NR SR a zároveň krajský predseda má množstvo povinností a nemohol sa Ľudovej mládeži venovať, tak ako by chcel.

Preto po mojom nastúpení na jeho funkciu nenastali radikálne zmeny, ale pokračujem v tom, čo bolo aj Milanovou myšlienkou. Vychovať hrdú, silnú a odhodlanú mládež. Vychovávať mládež v duchu gréckej kalokagathie a pomáhať im rozvíjať aj fyzickú aj duševnú stránku. Nechcem z organizácie vytvoriť masovú organizáciu založenú na kvantite, ale elitnú organizáciu, založenú na kvalite. Aj preto je proces, kým sa z čakateľa o členstvo stane riadny člen, pomerne dlhý.

V čem vidíte největší úskalí při práci s mládeží?

Najväčší problém vidím v zodpovednosti, alkohole a cigaretách. Ak myslíme teda tú mládež, ktorá sa uchádza o členstvo v našej organizácii. Celospolečensky je problémov pri mládeži podstatne viac a omnoho závažnejších. Ale vráťme sa k mládeži, s ktorou pracujem. Alkohol a cigarety sú pre mňa neprijateľné. Nacionalista by sa mal vzdať nerestí, ktoré ničia jeho myseľ a telo. Tieto neresti považujem za veľký problém spoločnosti a preto je mojou podmienkou vzdať sa týchto neduhov, ak chce záujemca o členstvo zložiť slávnostnú prísahu. A zodpovednosť? To je taktiež obrovský problém. Množstvo mladých si vôbec neuvedomuje vážnosť situácie, sú ľahostajní a prepadnutí do materialistického sveta. Keď je človek zodpovedný, tak s hrdosťou prináša obetu, či už vo forme svojho voľného času, či kariéry a pod… Dnes je bohužiaľ veľmi málo mladých ľudí zodpovedných.

Jaká je vaše vize nového nacionalistického Slovenska?

Veľmi ťažko sa na tieto otázky odpovedá, pretože na každú by som chcel dať odpoveď na niekoľko strán, ale musím to maximálne skracovať. Aj v tejto otázke ma napadá obrovské množstvo vecí, od zamestnanosti, sociálnej politiky, hospodárstva… Je obrovské množstvo vecí, ktoré treba zmeniť. Ale potrebujeme hlavne zmeniť myslenie ľudí. Vytrhnúť ich z materialistického a liberálneho bahna, z ľahostajnosti a vrátiť im hodnoty. Také akými boli kedysi charakteristickí rytieri. Čestní, spravodliví, solidárni, chrabrí… Je to práca nie na pár rokov, ale na pár generácií. Pokiaľ by ľudia vyznávali takéto hodnoty, svet by vyzeral ináč. Bol by neporovnateľne lepší. A hlavne štát by mal slúžiť národu, svojim občanom a robiť všetky veci tak, aby čo najviac zlepšili život svojim obyvateľom.

Vyznáváte sám nějaké náboženství, jak byste ho popsal?

Hlásim sa k rímskokatolíckemu vierovyznaniu.

Jaký směrem by se měly ubírat snahy aktivistů, tak aby vedly k úspěchu? Vyvíjíte tímto směrem sám nějakou aktivitu?

Zlepšovať sám seba a stať sa človekom, akým chceme, aby boli všetci. Ísť svojmu okoliu príkladom ako vzorový občan a svojou neoblomnou prácou byť príkladom aj ďalším aktivistom. Nie kritizovať iných, ale ukázať svojou prácou, že my sme lepší a hodní nasledovania. Nečakať, čo dostanem od národa, ale rozmýšľať, čo všetko môžem národu dať ja. A či vyvíjam týmto smerom aktivitu ja? Tak ako každý správny nacionalista sa snažím na sebe pracovať a sebazdokonaľovať sa, či už vedomostne, alebo fyzicky.

Perzekuoval vás systém nějakým způsobem za vaše myšlení a aktivity?

Nejaké tie údery obuškom na demonštráciách, či predvolania za články som v minulosti zažil. Ale to nepovažujem za perzekúciu. Modriny zmiznú a zocelia telo a ducha a predvolania boli len úbohým pokusom zastrašiť. Považujem to za takú povinnú jazdu každého aktivistu. Výraznejšie však systém zasiahol až tento rok a spravil z toho mediálnu šou. V skorých ranných hodinách ma v práci zadržala zásahová jednotka. Obkľúčili budovu, kde som sa nachádzal a dnu vtrhli ako keby išli zadržať hľadaného teroristu. Nasadili mi putá a vyviedli ma von. Tam mi prehľadali auto a previezli ma domov, zásahovka následne odišla a už ma mala v rukách len NAKA, tj. protiteroristická a protiextrémistická jednotka.

Doma prebehla domová prehliadka a následne ešte išli prehľadať kanceláriu našej strany, aj napriek tomu, že som ich upozorňoval, že nie som užívateľ priestoru a mám doklad o tom, že v prenájme ju má strana a teda nech kontaktujú štatutárneho zástupcu. Napriek tomu prebehla prehliadka aj kancelárie, pred ktorou už netrpezlivo čakali všetky hlavné médiá. Už aj počas domovej prehliadky v ranných hodinách obchádzala známa reportérka okolo môjho bydliska, čo signalizovalo, že je v niekoho záujme to pekne mediálne podchytiť. V poobedných hodinách spísali so mnou zápisnicu o zadržaní a previezli ma do Bratislavy.

Tam som sa stretol so svojím právnym zástupcom a vo večerných hodinách som sa dostal pred vyšetrovateľa. Odmietol som vypovedať a šou pokračovala. Fotenie s ceduľkou s číslom, otlačky prstov, odber DNA, všetko tak ako poznáme z filmov. Potom ma presunuli do CPZ kde som samozrejme musel spraviť vyzlečený do nahá drep, či náhodou nemám v zadnej časti tela ukrytý pilník. A následne ma už čakala útulná cela predbežného zadržania. Prokurátor navrhol väzobné stíhanie a tak som bol z CPZ prevezený z Bratislavy do Banskej Bystrice. Keďže sme boli až tri maximálne nebezpečné osoby obvinené z extrémizmu, prevoz nesmeli podceniť a opäť nás prevážala zásahová jednotka. Vpredu policajné auto so zapnutou sirénou za ním dva autá v ktorých sme sedeli pod dohľadom zásahovej jednotky.

Sudca väzobné stíhanie vo všetkých prípadoch zamietol a pred dverami nás už čakali všetky médiá. Niekoľko dňová mediálna šou, ukazujúca nebezpečných extrémistov, ktorých musí prevážať zásahová jednotka, bola na vrchole. Odvtedy sme na slobode a zatiaľ sa nič nedeje, čaká sa na ďalšie blížiace sa voľby, aby mohol začať súdny proces, aby médiá opäť mohli masírovať ľudom hlavy.

Co poslední perzekuce? Snažil se Vás režim spíše jenom zastrašit?

Dôvodom bol e-shop, v ktorom sa vraj nachádzali „extrémistické materiáli“. Takou pikoškou čo som čítal v uznesení je tričko Bart and Homer ktoré sa údajne v angličtine číta Blood and Honour. Či GNLS hlása priamu fyzickú likvidáciu všetkých politických oponentov. Prípadne nejaké CD, ktoré má skryté rasistické podtexty. Zatiaľ však neviem, čo mi budú chcieť klásť za vinu, nakoľko ešte nie sú vyhodnotené ani materiáli, ktoré mi zobrali. Takže neostáva nič iné len čakať, kým vyhodnotia, že opäť nastal čas pokračovať v mediálnej šou.

Je kolem vaší osoby již delší dobu mediální blokáda, nabídl Vám kromě DP ještě někdo možnost se vyjádřit?

Jeden reportér z mesta odkiaľ som, ktorý má vlastný spravodajský portál, ma oslovil, či sa chcem ihneď po prepustení vyjadriť. Poďakoval som mu, ale do skončenia procesu sa vyjadrovať nebudem, nakoľko som ešte ani nevypovedal a každé slovo, ktoré dovtedy poviem, alebo napíšem môžu použiť proti mne.  Inak nikto. Ak nepočítam médiá, ktoré tlačia mikrofón a kameru priamo do tváre ihneď po otvorení dverí zo súdu, či už špecializovaného, alebo najvyššieho, na ktorých sa rozhodovalo o väzobnom stíhaní.

Chtěl byste napsat na závěr ještě něco, co nemělo šanci v rozhovoru zaznít? Zde je prostor.

Chcel by som sa vám hlavne poďakovať za vašu prácu, nakoľko viem, že aj v ČR je situácia podobná a voči mnohým aktivistom už prebehli podobné procesy. Som rád, že ste sa nenechali zastrašiť a chcel by som požiadať všetkých aktivistov národného hnutia naprieč celou Európou, aby sa nedali zastrašiť, ale práve naopak, nech každý krok proti nám, nech každá krivda a neprávosť len posilní vaše odhodlanie. Pretože bojujeme za správnu vec, bojujeme za budúcnosť a za lepší svet.

Není zde článek celý?