Vědci ukázali na největší hrozbu pro lidstvo

Mezinárodní tým vědců dospěl k závěru, že hlavními hrozbami pro lidstvo je rozšíření obezity, podvýživy a změna klimatu. Zároveň jsou tyto problémy vzájemně propojeny a tvoří takzvanou globální syndemii. Informuje Science Alert.

Podle výzkumníků, obezita a podvýživa mají jednou příčinu — nedokonalost potravinových systémů a politika, která je zaměřena výhradně na hospodářský růst a ignoruje škodlivé následky pro zdraví.

Faktory, které přispívají ke změně klimatu, jsou zemědělský průmysl, který vyrábí potraviny, doprava, těžba a ignorování škodlivých účinku na ekosystémy. Sjednocení všech tří globálních problémů pomůže rozpracovat metody, jak bojovat proti jejich příčinám, včetně politické „setrvačnosti“, říkají odborníci.

Tato setrvačnost je způsobena absencí veřejné poptávky po změně, neadekvátními politickými rozhodnutími, jakož i prosazováním zájmů největších výrobců potravin. Autoři studie obhajují uzavření globální dohody pro omezení vlivu korporací, dále vyzývají k vytvoření fondu na podporu sociálních hnutí, které vyžadují politická opatření.


Není zde článek celý?