Vědci zjistili neobvyklé spojení mezi obezitou a „scvrkáváním“ mozku

Nadbytečný tuk, zejména v oblasti břicha a pasu, může být spojen se „scvrkáváním“ mozku. K tomuto závěru dospěli vědci z University College v Londýně a Univerzity Loughborough.

Vědci rozebrali údaje 9 652 lidí z projektu UK Biobank Study, který v průběhu čtyř let zkoumal komplexní věkové choroby. Brali v úvahu takové ukazatele, jako je index tělesné hmotnosti (BMI), poměr objemu pasu a stehen a celková hmotnost tuku. Vyšlo najevo, že přibližně 19 % lidí trpí obezitou.

Vědci následně prozkoumali fungování jejich mozku pomocí magnetické rezonance a zhodnotili objem jak šedé, tak i bílé hmoty. Všech účastníků projektu se také podrobně dotázali na jejich zvyky a způsob života.

V konečném důsledku bylo zjištěno, že u lidí, kteří trpí obezitou, je objem šedé hmoty nižší než u štíhlejších účastníků experimentu. Třeba objem šedé hmoty u lidí se standardním BMI činil 798, s poněkud zvýšeným 793 a u lidí s nadváhou 786.

Je příznačné, že podobné „scvrkávání“ mozku bylo zaznamenáno u lidí s převážně abdominální obezitou, kdy se nadbytek tuku akumuluje v oblasti břicha. Objem bílé hmoty se nelišil.

Vědci podotkli, že se zatím nedá mluvit o tom, co je příčinou a co následkem podobné korelace: jestli obezita napomáhá „scvrkávání“ mozku anebo úbytek šedé hmoty ovlivňuje přibírání na váze.


Není zde článek celý?