Drastický pokles množství hmyzu vážně ohrožuje život na této planetě

 
 
Planeta Země stojí na počátku šesté hromadné likvidace organismů ve své historii. K obrovským ztrátám už došlo u větších zvířat, jejichž studium je jednodušší. Avšak hmyz je nejrozmanitější biologický druh a je ho sedmnáctkrát více než lidstva. Hmyz hraje klíčovou roli pro řádné fungování všech ekosystémů, jako potrava pro další druhy, jako opylovatelé a nástroje k recyklaci živin.

Kolaps populací hmyzu byl nedávno zaznamenán v Německu a v Portoriku, avšak nová studie silně naznačuje, že krize je globální. Vědci píší: „To, co se děje s hmyzem, potvrzuje, že šestá velká likvidace biologických a přírodních druhů na této planetě zásadním způsobem začíná ovlivňovat životní formy na této planetě.“

„Jestliže nezměníme způsoby, jak vyrábíme potraviny, do několika desetiletí hmyz zmizí. Dopad na ekosystémy této planety bude katastrofální.“

Tato analýza, která vyšla v časopise Biological Conservation, varuje, že hlavní příčinou likvidace hmyzu je intenzivní zemědělství, zejména přehnané používání pesticidů. Důležitými faktory jsou také urbanizace a globální oteplování.

„Jestliže nebude možno zastavit likvidaci hmyzu, bude to mít katastrofální důsledky, jak pro ekosystémy této planety, tak pro přežití lidstva,“ konstatuje Francisco Sánchez-Bayo z University of Sydney, v Austrálii, spoluautor studie.

Každoroční likvidace 2,5 procenta hmyzu za posledních 25-30 let je „šokující“, konstatuje Sánchez-Bayo. „Za deset let budete mít o čtvrtinu méně, za padesát let už jen polovinu a za 100 let nebudete mít žádný hmyz.“

Největší dopad likvidace hmyzu je na mnoho ptáků, plazů, obojživelníků a ryb, které konzumují hmyz. „Bude-li tento zdroj potravy zlikvidována, všechna ta zvířata zemřou hladem.“

Nejvíce mizí motýli a můry. V Anglii v letech 2000-2009 poklesl počet druhů motýlů na zemědělské půdě o 58 procent. Těžce jsou také postiženy včely. V Oklahomě nyní existuje jen polovina čmeláků ve srovnání s jejich počtem v roce 1949. V USA existovalo v roce 1947 6 milionů kolonií medonosných včel, od té doby jich 3,5 milionu zmizelo.

Existuje více než 350 000 druhů brouků a mnoho z nich zřejmě už zmizelo, zejména hovniválové. Celkově však tato situace není systematicky studována a lidstvo ví velmi málo o mouchách, mravencích, mšicích a dalších druzích hmyzu.

Roste malý počet přizpůsobitelných přírodních druhů hmyzu, ale nestačí to nahradit obrovské ztráty.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Není zde článek celý?