Vědci vytvořili způsob, jak identifikovat teroristy a drogové dealery

Vědci ruského Institutu anorganické chemie v Novosibirsku pracují na vytvoření vysoce přesné metody objevení výbušných a narkotických sloučenin. Podle časopisu „Věda na Sibiři“ bude možné tyto částice detekovat, i když se jich člověk dotkl jen špičkou prstu.

Vědci z ruského Novosibirsku vyvinuli unikátní nástavec pro hmotnostní spektrometr, který výrazně zvyšuje jeho citlivost. Pomocí hmotnostního spektrometru odborníci určují hmotnost atomů nebo molekul na základě povahy přemisťování iontů v elektrickém a magnetickém poli. V procesu ionizace studovaných sloučenin se však ztrácí velká část nabitých částic, což brání použití metody s minimální hmotností látky.

Nové rozpracování umožňuje zvýšit počet iontů, které se dostávají do hmotnostního spektrometru. Toho bylo dosaženo použitím aerodynamického rozpadu kapek pomocí speciálního mechanismu nazvaného „Bublina“.

Mechanismus „Bublina“ spočívá v tom, že u každé nabité kapky se ionty stejného náboje shromažďují hlavně na hranici rozdělení kapalina — plyn, protože dipóly v kapce jsou orientovány určitým způsobem. Když je vystavena plynovému proudu, nejprve se stává plochou, pak se v ní objeví prohlubeň a poté se kapka mění na bublinu, která praskne, vysvětluje Dmitrij Ševen, výzkumný pracovník Institutu anorganické chemie v Novosibirsku.

Když slupka praskne, nejmenší fragmenty dostanou kladný náboj a větší, které jsou uvnitř bubliny, mají záporný náboj. V této fázi vědci stanovili výbušný hexogen a opiové alkaloidy z roztoku o koncentraci 10-6 gramů na gram.

V budoucnu hodlají odborníci stanovit detekční limit látky v kapkách menší dimenze. V tomto případě nejen u čistých roztoků, ale také s různými nečistotami, které budou maximálně přiblíženy ke skutečným podmínkám.


Není zde článek celý?