Židé z hlavního vysílacího času

Facebook 0 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 „Najdi to, co miluješ a nech, ať tě to zabije.“ Autor: Edmund Connelly Úvod Jelikož v řadě našich kulturních institucí Židé početně převažují a v těch ostatních jsou přítomni v počtech a na pozicích automaticky zaručujících výrazný vliv; a vzhledem k u Židů běžnému židovskému (etnickému) cítění je nasnadě, že toto židovské cítění s velkou pravděpodobností ovládne některé naše kulturní instituce. A skutečně se…

Alain de Benoist: O křesťanství

Facebook 33 Twitter 0 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Auguste Migette – Svatý Klement a Graoully (1850). Klement Métský bojuje v římském amfiteátru s (métským drakem) Graoullym. Obraz má symbolizovat vítězství křesťanství nad pohanstvím. Poznámka Grega Johnsona: V roce 2005 poskytl Alain de Benoist rozhovor americkému The Occidental Quarterly, který vyšel pod titulem “European Son: An Interview with Alain de Benoist,” v The Occidental Quarterly, Roč. 5, č. 3 (podzim…

Den nula pro Jižní Afriku

Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Autor: Jake Bowyer „Den nula“ v Jižní Africe označuje den, kdy Kapskému Městu, druhé největší aglomeraci v zemi, dojde voda. Toto datum bylo podle všeho posunuto na listopad. Až nastane, ani ten nejlepší přídělový systém na světě a šetření už nebudou žíznivým, přehřátým a zpoceným obyvatelům města na Mysu Dobré naděje nic platné. Všichni komentátoři se shodují, že za nesnáze Kapského…

Exkluzivní rozhovor s Georgem Burdim, část 2

Facebook 14 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Veriyhteys: Již v jednom z prvních čísel (5/1995) časopisu Resistance byla zmínka o black metalu a číslo 7 (1996) obsahovalo rozhovor s Graveland. Co se vám na black metalu coby evropském hudebním směru líbí? Co si myslíte o NSBM? George Burdi: O black metalu toho nemůžu moc říci, protože extrémní a špatně produkované nahrávky kapel jsou pro mé uši neposlouchatelné, ale…

Německá konzervativní revoluce a její odkaz

Facebook 10 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Autor: Lucian Tudor V mezidobí od konce 1. světové války do nastolení národně socialistického režimu se z politické, hospodářské a sociální krize, do níž se Německo následkem porážky ve válce propadlo, zrodilo hnutí, jež vešlo ve známost jako „konzervativní revoluce“, případně „revolučně konzervativní hnutí“, jehož příslušníci jsou označováni jako „konzervativní revolucionáři“ či „neokonzervativci“. Samotný termín „konzervativní revoluce“ se masověji rozšířil hlavně…

Náboženství etnické příbuznosti

Facebook 6 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Autor: Robert S. Griffin Mattias GardellGods of the Blood: The Pagan Revival and White Separatism(Bohové krve: Pohanský revival a bělošský separatismus)Durham and London: Duke University Press, 2003, 446 str. „Bohové krve, plod mnoha let rozsáhlého bádání včetně pozorování obřadů a shromáždění pohanů, jejich každodenních úkonů a činností“, začíná autor Mattias Gardell, „přinášejí jedinečné představení světa rasistického pohanství… Kromě uvedení do myšlenek,…

Urfašismus

Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Autor: Organon tou Ontos V následující eseji rozvádím koncept „urfašismu“ předložený Umbertem Ecem. Podobně jako život sám je i „urfašismus“ současně jednotou i mnohostí: jednotou svým ztělesněním jednoho jevu a mnohostí kvůli rozmanitosti a rozdílnosti tohoto jevu. „Ur“ v němčině znamená prvotní, prapůvodní či primordiální: např. v Heideggerově „Urgrund“ („prazáklad“) nebo „Urvolk“ („prapůvodní lid“) či třeba v Goethově „Urphenomenon“ („prafenomén“). 1] Slovo „fašismus“…

Umberto Eco – Věčný fašismus

Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Další z příspěvků do rubriky Kritické texty – druhá část přednášky Umberta Eca Ur-Fascism z roku 1995 Esej Umberta Eca s názvem Věčný fašismus popisuje klíčové znaky fašistického přemýšlení. Ne vždy je snadno rozpoznatelné, ale tím více je potřebná ostražitost. Vojtěch Pícha předkládá zásadní pasáže Ecova textu. Umberto Eco pronesl přednášku Věčný fašismus (Ur-Fascism) na půdě newyorské Columbia University…

Vliv Howarda Phillipse Lovecrafta na okultismus, část 2

Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Autor: Kerry Bolton Církev Satanova Pro běžné lidi splývá definice pojmu zlo a Satan a tak se nesmíme divit, že pro většinu lidí budou pojmy jako mýtus Cthulhu a satanismus téměř totožné. Západní či židovsko-křesťanské pojetí „satanismu“ jakožto „zla“ je zcela běžné. Pokročilí mágové, jako například Crowley a Grant vidí satanismus jako příliš omezený na to, aby s ním ztotožnili…

Exkluzivní rozhovor s Georgem Burdim, část 1

Facebook 59 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Rahowa v dobách největší slávy Úvodní slovo Veriyhteys (česky Krevní pouto – pozn. DP) je informační zpravodaj finské kontrakultury. Náš kolektivní zájem se soustřeďuje především na finskou hudební scénu a politiku. Často však s evropským přesahem, což nás opravňuje k tomu, abychom uveřejnili následující rozhovor v angličtině, jelikož může zaujmout všechny bělošské aktivisty. Nezaujímáme žádný postoj k názorům George…

Svoboda otroků

Facebook 2 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Autor: Doug Smythe (Vysvětlivka k termínům red a blue pill – red. DP) Svoboda se v našich společnostech stala kultem, fetišem a modlou; axiomaticky se jedná o konečný cíl Člověk, stejně jako jím kdysi měla být spása duše. Slovo se viditelně objevuje na národních měnách; rituálně se jej znovu a znovu dovolává žargon obou (amerických – pozn. DP) politických stran, které…

Sociobiologie a konec rasového rovnostářství

Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Edward Osborne Wilson Autoři: Redakce TOQ Už více než čtvrt století uplynulo od vydání přelomového díla Edwarda O. Wilsona Sociobiology. 1] Kniha se zabývá genetickými vlivy na sociální chování uvnitř skupiny a její spojení příbuzenství a biologie s normami lidského chování vyvolalo vědeckou revoluci, která propojila kritické proudy biologických a společenských věd, přestože se dopadu na lidské záležitosti věnovala pouze poslední…

Neopodstatněná tvrzení ohledně „islamismu“ a „fašismu“

Facebook 4 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Autor: Organon Nejednoznačnosti pojmu „fašismus“ ráda zneužívá „levice“ i „pravice“: Na levici se tzv. „korporátní fašismus“ používá zaměnitelně s fašismem jako takovým a část pravice zase ráda spojí všechny podle ní nežádoucí tendence s fašismem: „feminacistky“, „ekofašisté“ a „islamofašismus“ budiž jen několika příklady. Klišé islamofašismu je v oběhu už po desetiletí a s koncem Studené války jeho obliba dále vzrostla. Ze všeho…

Židovský establishment

Facebook 15 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Joseph „Joe“ Sobran (23. února 1946 – 30. září 2010) Autor: Joseph Sobran Zkraje 30. let minulého století se Walter Duranty z New York Times vydal do Moskvy, aby tam psal o Josifu Stalinovi právě takové reportáže a články, jaké si Stalin přál. Aby si udržel projevenou přízeň i svůj exkluzivní přístup ke kremelskému vládci, popíral Duranty hladomor na Ukrajině,…

Rozhovor s Eduardem Limonovem, politickým rebelem a nejhorší noční můrou Vladimira Putina

Autor: Marc Bennetts Poprvé jsem existenci Eduarda Limonova, nejnesmiřitelnějšího moderního ruského spisovatele a politika, zaregistroval během svého delšího pobytu v Moskvě v polovině 90. let. Tehdy byl ohnivým předákem Národně bolševické strany, hnutí přímé akce, které usilovalo postavit se katastrofickému panování prezidenta Borise Jelcina syntézou krajní levice a krajní pravice. Jeho mladí stoupenci typu, který se o sebe umí postarat na drsných ruských ulicích, mu říkali „vožď“ – tedy vůdce – stejně…

Skutečný populismus

Alexander Markovics Autor: Alexander Markovics Evropou i celým Západem obchází strašidlo – strašidlo populismu. Co ale označení populismus vlastně znamená? A čím se skutečný populismus liší od populismu předstíraného, „populismu“ Emmanuela Macrona, Sebastiana Kurze a dalších liberálů, kteří se takto jen snaží zachránit liberalismus jeho šidítkem? Skutečný populismus v prvé řadě překračuje klasické pravolevé politické dělení. Jak už naznačuje samotný termín „populismus“, odvozený z latinského slova „populus“ (lid), zrodil se populismus z krize západního…

Muž dvacátého století: vzpomínáme na Ernsta Jüngera (1895-1998)

Ernst Jünger se svojí jednotkou na slavnostní přehlídce, Rue de Rivoli, Paříž 1941. Autor: John Morgan Kdybych mohl být kýmkoliv z dvacátého století, ani na vteřinu bych neváhal s volbou Ernsta Jüngera. Tento muž totiž ve svém vymezeném čase vyzkoušel takřka všechno a napnul hranice toho, čeho může jednotlivec v životě dosáhnout, až na úplné maximum. Jeho nesmírně dlouhý život (zemřel měsíc před svými 103. narozeninami) překlenul Kaiserreich, německou revoluci, Výmarskou republiku, Třetí…

Anarchotyranie aneb kam vede multikulturalismus

Helmut Schmidt a Li Kuang-jao na setkání v Singapuru v květnu 2012, kde diskutovali o evropské krizi a dalších problémech. Autor: Samuel T. Francis Článek vznikl na konci roku 2004 – pozn. red. V Evropě, i když zatím třeba ne ve Spojených státech, si někteří lidé pomalu začínají uvědomovat, že rozhodnutí přivítat ve svých zemích v průběhu posledních několika desetiletí miliony imigrantů možná nebylo být úplně dobře promyšlené. Zatím posledním z těchto Evropanů…

„Rasistické“ mrknutí: Rasa ve filmech Clinta Eastwooda

Go ahead, make my day. Autor: Alex Fontana DiGeorgio: S naším Harrym to máte tak: On nemá oblíbence – nenávidí všechny stejně: Anglány (limeys), Irčany (micks), Židáky (hebes), tlustý Taliány (fat dagos), negry (niggers), bělochy (honkies), Číňany (chinks), prostě všechny.Chico: A co takhle Mexičany?DiGeorgio: Zeptejte se ho.Harry: Spics obzvlášť. (Harry s mrknutím na DiGeorgia odchází) (Drsný Harry, 1971) Slavoj Žižek opakovaně přišel se zdánlivě nesmyslnou tezí, že levice by si v rámci boje proti…

Ekopunks: Máte odvahu najít v sobě s drsnými Vinlandskými vlky znovu divokost?

Paul Waggener Autor: Eric Wallace Kousek od virginského Lynchburgu se odehrává zvláštní a dost možná jedinečný experiment. Už skoro deset let se tam partička mladých divochů pod vedením svalnatého Paula Waggenera s antracitově černým koňským ohonem dlouhých vlasů pokouší položit základy způsobu života, který by byl ekologicky udržitelný, v souladu s přírodou, soběstačný, fyzicky i duchovně aktivní a hlavně žitý jako součást společenství. Jasně, podobně formulovaným popisem nevyhnutelně lákají propagační materiály, brožurky a webové…

První dopisy Leopolda Wengera ze školy Napola v Köslinu, duben a květen 1939

Leopold Wenger (vpravo) s Gilbertem Geisendorferem v uniformách Hitlerjugend na nádraží v Leobenu, připravení na nové dobrodružství. Autoři: Wilhelm Wenger a Carolyn Yeager Pozadí: Leopold Wenger a jeho nejlepší kamarád Gilbert Geisendorfer se v novinách dočetli, že Nacionálně politický výchovný ústav (Napola) pro mladé muže v pomořanském Köslinu má volná místa. Po domluvě se rozhodili do školy přihlásit s tím, že i kdyby při přijímačkách neuspěli, svět se nezboří a alespoň se podívají do…