Americká Pravda: Atentáty Mosadu, část 7

Délský potápěč – Stránky věnované metapolitice, kultuře, historii a geopolitice Vytisknout PDF Zítra ráno vstanu a vyskočím z 18. patra aneb neštěstí nechodí po horách, ale po oponentech izraelské politiky, jako byl třeba James Forrestal… Předchozí části série si můžete přečíst zde: 1), 2), 3), 4), 5), 6) . Podivná smrt Jamese Forrestala a další mrtví Jakmile si člověk připustí možnost, že za vraždou prezidenta Johna F. Kennedy stál s velkou pravděpodobností Mosad, vyvstává u něj…

Petr I. – Vyvrhel

Délský potápěč – Stránky věnované metapolitice, kultuře, historii a geopolitice Vytisknout PDF Kapitolu z Posvátných monster Eduarda Limonova publikujeme coby příspěvek k výkladům počátků evropeizace, resp. modernizace Ruska… Vysokánský chlap s úzkými rameny a širokým pasem, jehož tvář zdobí důstojný knír. Malinká hlavička (v tom má můj kamarád Šemjakin úplnou pravdu), tělo hromotluka a mysl ambiciózní až šíleně. Z jeho doby se dochovalo množství dokumentů, takže je možné posoudit, jaký byl doopravdy. Pro zahraniční…

Brandon změnil názor na Banderastán

Délský potápěč – Stránky věnované metapolitice, kultuře, historii a geopolitice Vytisknout PDF Let’s Go Brandon! Poznámka Délského potápěče: Než se začtete do sžíravé kritiky člověka, co v současnosti vystupuje jako prezident Spojených států, doporučujeme vám přečíst výtah ze studie „Jak destabilizovat Rusko a přetížit jeho síly,“ kterou publikoval jeden z nejrespektovanějších think-tanků v USA, RAND Institute, v roce 2019 a zkonfrontovat závěry studie s událostmi za posledních min. 12 měsíců….

Heydrich – 4. část: Jak příjemno je posmatriť na zabitého Němce

Délský potápěč – Stránky věnované metapolitice, kultuře, historii a geopolitice Vytisknout PDF Haidl (Zhůří) Šumavská vesnice zhruba velikosti Lidic. Ve třicátých letech měla vodovod, dvě vodní elektrárny, kartáčovnu, dvě pily, trafiku, kolářství, řeznictví, truhlářství, pekárnu, poštu a pět hospod. Zdejších 632 obyvatel žilo bohatým společenským životem, fungovaly tu pěvecký spolek, Spolek válečných vysloužilců, hasiči, Německý svaz nebo Šumavský spolek. V posledních dnech války se v okolí shromáždila skupina důstojnických kadetů…

Pryč od Atlantidy (dokončení)

Délský potápěč – Stránky věnované metapolitice, kultuře, historii a geopolitice Vytisknout PDF Autor: Jiří Hejlek První dojem, kterým naše civilizace od poloviny 18. století působí, je její racionalistický charakter. Ona taková je a zároveň není. Z původního dvojího rozumu – velmi zjednodušeně řečeno rozumu analytického a kalkulujícího na straně jedné a rozumu receptivního, nazírajícího na straně druhé – uznalo osvícenství pouze ten první z nich a spojilo jej s analýzou empirických dat. Původnímu…

Céline: maličkosti, mrtvoly a brynda (dokončení)

Délský potápěč – Stránky věnované metapolitice, kultuře, historii a geopolitice Vytisknout PDF Louis-Ferdinand Céline Autor: Karel Veliký Manželka: „Neuvědomuješ si, že tě to může stát krk?“ Céline: „A copak ty nevidíš, že ve válce za Židy všichni pochcípají?“ Manželka: „Ale ty to odneseš jako první!“ Céline: „Tak ať! Aspoň jsem hnul prstem.“ Bagatelles pour un massacre: „Žid se skládá z 85 % z drzosti a z 15 % nicoty.“ „Maličkosti“ vyšly v prosinci 1937…

Pryč od Atlantidy (pokračování)

Délský potápěč – Stránky věnované metapolitice, kultuře, historii a geopolitice Vytisknout PDF Autor: Jiří Hejlek Přímým Spenglerovým pokračovatelem byl Angličan Arnold J. Toynbee. Centrálním pojmem jeho teorie byl pojem „srozumitelné oblasti historického zkoumání“. Toynbee dobře pochopil, že příslušník určité civilizace jen stěží chápe myšlení místně i časově vzdálených civilizací, a to učinil základem své metody. Napřed prozkoumal prostorový a časový rozsah studovaného civilizačního útvaru a pak metodicky hledal „společnosti téhož…

Válka na Ukrajině

Délský potápěč – Stránky věnované metapolitice, kultuře, historii a geopolitice Vytisknout PDF Autor: Jan Procházka Každou velkou společenskou událost, kterou válka bezpochyby je, lze nahlížet jako propletenec příčin a důsledků, jako jev mnohovrstevnatý, který těžko zredukovat na jednu vypointovanou vyprávěnku ve stylu Perníkové chaloupky. Parafrázujme v této souvislosti Hannah Arendtovou:… Pro celý text klikněte na název článku…