Židé z hlavního vysílacího času

Facebook 0 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 „Najdi to, co miluješ a nech, ať tě to zabije.“ Autor: Edmund Connelly Úvod Jelikož v řadě našich kulturních institucí Židé početně převažují a v těch ostatních jsou přítomni v počtech a na pozicích automaticky zaručujících výrazný vliv; a vzhledem k u Židů běžnému židovskému (etnickému) cítění je nasnadě, že toto židovské cítění s velkou pravděpodobností ovládne některé naše kulturní instituce. A skutečně se…

Alain de Benoist: O křesťanství

Facebook 33 Twitter 0 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Auguste Migette – Svatý Klement a Graoully (1850). Klement Métský bojuje v římském amfiteátru s (métským drakem) Graoullym. Obraz má symbolizovat vítězství křesťanství nad pohanstvím. Poznámka Grega Johnsona: V roce 2005 poskytl Alain de Benoist rozhovor americkému The Occidental Quarterly, který vyšel pod titulem “European Son: An Interview with Alain de Benoist,” v The Occidental Quarterly, Roč. 5, č. 3 (podzim…

Den nula pro Jižní Afriku

Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Autor: Jake Bowyer „Den nula“ v Jižní Africe označuje den, kdy Kapskému Městu, druhé největší aglomeraci v zemi, dojde voda. Toto datum bylo podle všeho posunuto na listopad. Až nastane, ani ten nejlepší přídělový systém na světě a šetření už nebudou žíznivým, přehřátým a zpoceným obyvatelům města na Mysu Dobré naděje nic platné. Všichni komentátoři se shodují, že za nesnáze Kapského…

Exkluzivní rozhovor s Georgem Burdim, část 2

Facebook 14 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Veriyhteys: Již v jednom z prvních čísel (5/1995) časopisu Resistance byla zmínka o black metalu a číslo 7 (1996) obsahovalo rozhovor s Graveland. Co se vám na black metalu coby evropském hudebním směru líbí? Co si myslíte o NSBM? George Burdi: O black metalu toho nemůžu moc říci, protože extrémní a špatně produkované nahrávky kapel jsou pro mé uši neposlouchatelné, ale…

Německá konzervativní revoluce a její odkaz

Facebook 10 Twitter 1 Google+ 0 Reddit 0 VK Tumblr 0 Autor: Lucian Tudor V mezidobí od konce 1. světové války do nastolení národně socialistického režimu se z politické, hospodářské a sociální krize, do níž se Německo následkem porážky ve válce propadlo, zrodilo hnutí, jež vešlo ve známost jako „konzervativní revoluce“, případně „revolučně konzervativní hnutí“, jehož příslušníci jsou označováni jako „konzervativní revolucionáři“ či „neokonzervativci“. Samotný termín „konzervativní revoluce“ se masověji rozšířil hlavně…