Zpráva z Prahy

Facebook Twitter Google+ VK Zpráva z Prahy Autor: Karel Veliký Proměna centra v „administrativně obchodní zónu“ a „turistickou atrakci“ je vcelku hotova. Což znamená, že obé ve středu města na první pohled převládá nad „běžným životem“ místních obyvatel: pokud sem turisté jezdí, Pražané dojíždějí: ti mladší aby se „ukázali“ a rozhlédli po sobě podobných, za „zábavou“ (jakou je např. shopping), a teď po prázdninách také do škol; ti starší hlavně za…

Triumfující levice aneb síla mýtu

Facebook Twitter Google+ VK Poháněla rumunské legionáře velkolepá vidina “zastavení ilegální imigrace” a “zákazu burek”? Autor: Ted Sallis Na všech stranách sledujeme násilí levice a její triumfy. Pravice pak musí skousnout jednu porážku a kapitulaci za druhou. (následuje stručný popis a komentář k pobodání brazilského pravicového populistického prezidentského kandidáta  Jaira Bolsonara a krátká paralela se situací v Trumpově Americe, kde navzdory údajně „krajně pravicové“ administrativě požívá radikální levice faktické beztrestnosti, příp. viz…

Triumfující levice aneb síla mýtu

Facebook Twitter Google+ VK Poháněla rumunské legionáře velkolepá vidina “zastavení ilegální imigrace” a “zákazu burek”? Autor: Ted Sallis Na všech stranách sledujeme násilí levice a její triumfy. Pravice pak musí skousnout jednu porážku a kapitulaci za druhou. (následuje stručný popis a komentář k pobodání brazilského pravicového populistického prezidentského kandidáta  Jaira Bolsonara a krátká paralela se situací v Trumpově Americe, kde navzdory údajně „krajně pravicové“ administrativě požívá radikální levice faktické beztrestnosti, příp. viz…

Neoliberalismus: ideologie u kořene všech našich problémů

Facebook Twitter Google+ VK George Monbiot Autor: George Monbiot Finanční kolaps, ekologická katastrofa a dokonce i úspěch Donalda Trumpa – v tom všem má liberalismus prsty. Proč se levici zatím nepodařilo přijít s jeho životaschopnou alternativou? Představte si, že by lidé v Sovětském svazu nikdy neslyšeli o komunismu. Ideologie ovládající naše životy však pro většinu z nás skutečně nemá jméno. Prohoďte jej v rozhovoru a dostane se vám stěží pokrčení ramen. A i ti z posluchačů,…

Manifestace v Saské Kamenici očima přímého účastníka

Facebook Twitter Google+ VK Nahoře: mediální konsezus; Dole: realita Autor: Björn Arjuna První dojmy Město Saská Kamenice (Chemnitz) není na první zvlášť výjimečné. Člověk by tak jen těžko uvěřil, že právě ono se stane dějištěm prudkého výbuchu hněvu po vraždě Němce kubánského původu migranty z Blízkého východu. Tyto myšlenky se mi honily hlavou, zatímco jsem se procházel ulicemi východoněmeckého města, kam jsem se vypravil na pochod proti migraci a islamizaci, pořádaný…

Tajuplný pocit židovské sounáležitosti

Facebook Twitter Google+ VK Daniel William Finkelstein, Baron Finkelstein, OBE, dokonale integrovaný příslušník vzorové menšiny. Autor: Daniel Finkelstein Někteří z mých nejlepších přátel jsou Židé. No dobře, většina mých nejlepších přátel jsou Židé. V poslední jsem trochu přemýšlel, proč tomu tak je. Tento týden (v květnu 2018 – pozn. DP) se ve zprávách o svatbě bratra George Osbornea (přední britský konzervativní politik, bývalý ministr financí) Thea objevila i zmínka o ortodoxním obřadu…

Maďarský Kulturkampf: Sbohem „genderovým studiím“ je teprve začátek

Facebook Twitter Google+ VK Autor: Ferenc Almássy V Maďarsku nově platí zákaz vyučovat tzv. genderové studie. Došlo k tomu v rámci velice důležitého kulturního a ideologického střetu, který v posledních měsících dramaticky překresluje politické, kulturní i intelektuální podmínky v zemi. Rozhodnutí bylo oznámeno v půli srpna: studenti, kteří už na některé z vysokých škol „genderové studie“ studují, je budou moci dokončit, nové kurzy ale už začínat nebudou. Toto opatření nové vlády Viktora Orbána rozlítilo opozici, která…

Političtí disidenti 21. století, část 13: Petr Bakalář

Facebook Twitter Google+ VK Petr Bakalář Úvod: V dalším díle našeho seriálu máme opět možnost zabrousit do akademického světa a jeho ostrakizace nehodících se názorů a nehodících se výzkumů, tentokráte přímo na kontroverzní téma rozdílnosti lidských ras a to s průkopníkem vrozené teorie, která stojí v rozporu s mainstreamově uznávanou avšak nefunkční enviromentální teorií. Osobnost se jmenuje Petr Bakalář. Kontroverzní autor, syn slavného psychologa Eduarda Bakaláře a rozený kontrarián. Více…

Orwellova upřímnost a bezmoc

Facebook Twitter Google+ VK Wigan Pier (1939) Autor: Karel Veliký Pro pravicové či konzervativně smýšlející je George Orwell dodnes autoritou. Vždyť ve své románové dystopii 1984 jako jeden z prvních vylíčil možné „totalitářské“ vyústění vize socialismu. Sám ovšem před válkou také cítil socialisticky, což mj. ukazuje jeho práce z roku 1937 pojmenovaná Cesta k Wigan Pier, která se nedávno objevila v českém překladu. Málo známý text, spojení reportáže a eseje, líčí v první části dnes…

Jukio Mišima o Společenství štítu

Facebook Twitter Google+ VK Pochodující členové Společenství štítu (Tatenokai) Na jaře 1967 se mi ve dvaačtyřiceti letech dostalo svolení nastoupit na dva měsíce zkušebně k Jednotkám sebeobrany (Džieitai“) a tak jsem byl do této vojenské formace odveden jako důstojnický čekatel. Všichni moji spolubojovníci byli mladíci ve věku dvaadvaceti, třiadvaceti let. Spolu s nimi, a se stejným úsilím, jsem se cvičil v běhání, pochodování a protipartyzánském boji. (…) Na jaře 1968 jsem poprvé…

„Osmašedesátej“: Čeho jsme nyní svědky a oběťmi?

Facebook Twitter Google+ VK Autor: Vratislav Effenberger Ať to zní jakkoliv kacířsky, 21. srpen přišel jako rána z milosti, uštědřená této neobroditelné obrodě. Teprve tento tvrdý náraz o pozemskou realitu mohl ve své absurdnosti vytvořit neméně absurdní situaci jakési „národní“ jednoty, založené na sjednocujícím postoji proti okupantům. Konečně zde byl integrační model, o jehož konkrétní naléhavosti nebylo možné pochybovat. Byl však, stejně jako integrační model „obrodného procesu“, pouze negativistický, a proto…

Okupace Československa 1968

Facebook Twitter Google+ VK Okupace Československa 1968 byla některými protestujícími přirovnávána k válce ve Vietnamu Autor: Ladislav Malý Každý, kdo se o událostech v naší zemi před padesáti lety zajímá – asi tak jako já – přečetl jistě o těchto pro Čechy a Slováky tragických časech mnoho knih, úvah, esejů… V mé „trošce do mlýna“ bych chtěl veřejnost seznámit se svými názory na tehdejší, ale i dnešní dobu, s nimiž jistě mnozí…

Političtí disidenti 21. století, část 12: Jan Šinágl

Facebook Twitter Google+ VK Jan Šinágl Úvod: V dalším díle našeho seriálu máme možnost nahlédnou na dlouholetý právní aktivismus pana Jana Šinágla a přečíst si i něco o jeho problémech ze strany systému a o jeho pomoci nespravedlivě stíhaným, jakožto i o jeho běžném životě a práci s mládeží. Jan Šinágl se kromě vlastních stránek a upozorňování na protiprávní jednání systému věnuje i činnosti pro Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách,…

V labouristické straně už pro Židy není místo

Facebook Twitter Google+ VK Autor: Jamie Rodney Zatímco píši tyto řádky, neodbytně se mi vracejí myšlenky na mé vlastní, šestnáctileté já: naivního, optimistického teenagera, který právě vstoupil do Labouristické strany, skálopevně přesvědčený o tom, že Ed Miliband uzdraví churavějící zemi a že členství ve straně, která mu při tom bude pomáhat, je výsadou a současně také povinností. Časy se ale mění: po sérii labouristických antisemitských skandálů jsem ze strany vystoupil. Rád…

Běh na krátkou trať

Facebook Twitter Google+ VK Greg Johnson Autor: Greg Johnson Jestliže se bělošským nacionalistům nepodaří zastavit a zvrátit stávající demografické trendy, bílá rasa vyhyne. Nakonec. V delším časovém horizontu. To však představuje značný problém. Není totiž vůbec snadné ospravedlnit ještě dnes zásadní politické změny, abychom se vyhnuli katastrofickým následkům v daleké budoucnosti. Takovéto výzvy obvykle padají na úrodnou půdu jen u onoho zlomku populace, který vládne dostatečnou prozíravostí, aby vůbec dokázal přemýšlet o…

Pomsta za padlé české vojáky?

Facebook Twitter Google+ VK Pomsta za padlé české vojáky? Autor: Jaroslav Štefec Aniž bych v nejmenším zpochybňoval odvahu českých vojáků, kteří zemřeli v Afghánistánu při sebevražedném útoku bojovníka některého z tamních mocenských uskupení, nebo povinnost českého státu maximálně se postarat o jejich bezpečnost, tohle by se stávat nemělo. A čekám ostrou reakci českých politiků, především prezidenta republiky jako nejvyššího velitele ozbrojených sil, premiéra, nebo alespoň ministra obrany. O co jde?…

Političtí disidenti 21. století, část 11: Patrik Vondrák

Facebook Twitter Google+ VK Patrik Vondrák při symbolické, obřadní očistě Mišimova hrobu v Tokiu. Úvod: Patrik Vondrák byl dříve intelektuálním tahounem česko-slovenské radikální scény, aktivistou, plodným překladatelem a štvancem medií. Proslul svou antikampaní vůči židovskému kandidátu na prezidenta Janu Fischerovi a kauzou „nálepkových teroristů,“ jak ji zveřejnil na svém blogu Tomáš Pecina, kdy si za „údajné vylepování nálepek“ odseděl 14 měsíců ve vazbě. Dnes působí spíše umírněněji a elegantním dojmem….

Nicolás Gómez Dávila a jeho filosofie reakcionismu

Facebook Twitter Google+ VK Nicolás Gómez Dávila s jednou z jeho dcer Autor: Milan Špinka Milan Špinka připomíná kolumbijského kontrarevolučního myslitele Knihovna je obrovská: obsahuje více jak třicet tisíc svazků. Malá okna sem propouštějí jen nepatrně světla. Jediným vybavením je velké kanape a křesla. V rohu stojí plynová kamínka. Police od podlahy ke stropu jsou plné starých, luxusně vázaných krásných knih. Ten, komu knihovna patří, měl sen, který se stal skutečností:…

Smrt vojáka

Facebook Twitter Google+ VK Smrt vojáka je vždy smutná záležitost… (zdroj: Armáda ČR) Autor: Jaroslav Štefec Smrt vojáka je vždy smutná záležitost, ostatně jako každá jiná smrt. Zvlášť když k ní dojde daleko od domova. Málokdy je ale „hrdinská“. Hrdinou se totiž člověk nestává tím, že ho zabije sebevražedný fanatik na hlídkové patrole v cizí zemi, v níž je pro většinu obyvatel jen jedním z mnoha nenáviděných okupantů. Četl jsem…

Jakub Škrabák: Útok proti národnej identite

Facebook Twitter Google+ VK Jakub Škrabák při projevu na Dni cti v Budapešti Rozhovor s Jakubom Škrabákom o policajných represiách Dňa 10. 5. 2018 prebehla na území Slovenska séria policajných prepadnutí, ktorých cieľmi sa stali národovci a aktivisti z Nitry, Púchova a Ružomberka. Medzi zadržanými boli napríklad spevák a hudobník Jaroslav Reborn Pagáč, či vodca SP a šéfredaktor časopisu Reconquista Jakub Škrabák. O čo išlo? Prečo polícia vykonávala domové prehliadky…

Političtí disidenti 21. století, část 10: Jakub Škrabák

Facebook Twitter Google+ VK Jakub Škrabák Úvod: V desátém díle našeho cyklu máme možnost si přečíst o vůdci Slovenské pospolitosti, dříve velmi významné politické organizaci slovenského nacionalistického hnutí, která však nyní nevyvíjí příliš reálné činnosti a řídké jsou i aktualizace jejích FB a webových stránek. Avšak i tak se okolo ní utvořilo několik zajímavých projektů a to jak hudebních, kupříkladu účinkování v kapele Parom, tak i vydavatelských – vydávání časopisu Reconquista….