Slávnostný snem politickej strany SMER – sociálna demokracia 17. 11. 2023 | Bratislavský hrad

Projev Roberta Fica. Z projevu: Bude se vyšetřovat „covidové šílenství“ SMER-SD bude prosazovat suverénní postoje Slovenska vůči všem vojenským konfliktům Pozastavení členství SMER-SD ve Straně evropských socialistů je trestem za novou zahraničně-politickou orientaci Slovenska Zneužívání trestního práva k politickým účelům zanechalo hlubokou brázdu ve slovenské společnosti Stát musí řídit státní orgány, nikoli média a nevládní organizace SMER-SD nevstupuje do vlády se sebevražednými politickými úmysly První zahraniční návštěva premiéra Fica zamíří…

Proč opouštíme „Die Linke“

Politický prostor pro nás se ve straně zmenšil natolik, že už se tam nevejdeme s rovnou páteří. Z našich regionálních sdružení víme, že mnoho členů Die Linke to cítí stejně. I pro ně chceme novou stranu a chceme vytvořit nový politický domov. Protože jde o historii české levice v kostce, a zcela nedávnou historii sociální demokracie zvláště, přetiskujeme toto důležité prohlášení nového německého uskupení Bündnis Sahra Wagenknecht. Vážení členové strany Die Linke…

K čemu jsou války?

Mnoho lidí si myslí, že války jsou tu za účelem zabíjení, ničení, loupení, zabírání cizího území atd. Když se však nad tím zamyslíme, zjistíme, že války v ničem z toho nejsou zrovna až tak moc produktivní. Pokud si vezmeme jako příklad ničení, co je produktivnější? Když o nějaký objekt bojují dvě armády, a kromě toho, že objekt zničí, na obou stranách zahynou spousty vojáků, zničí si spousty techniky, spotřebují spousty…

Ve věci nákupu stíhaček z USA je prý premiér pod nátlakem, paní Müllerová

„Ve věci nákupu stíhaček z USA je prý premiér pod nátlakem, paní Müllerová.“ „A kde jste to slyšel, pane Švejk? U kalicha?“ „Ne, v tramvaji, jak jsem se od kalicha vracel.“ „A kdo to říkal? Vypadala ta osoba věrohodně?“ „Rozhodně, paní Müllerová. Bavili se o tom dva chlapi pěkně oblečení, věkem asi tak kolem padesátky. No a ten jeden říkal, že před hodinou na internetu na vlastní oči i uši…

Transatlantičtí ilumináti v Bruselu III: Když zelenat, tak kompletně

Jak víte, náčelník Cimrmanovy výpravy ty stravní dávky zapomněl vynásobit dvěma. Ale ujistil živé přítomné u Severního pólu, že už se to příště nestane. Takže máme dvojí strategii Zeleného údělu, jednu danou v EU a druhou v Číně. Předchozí část Transatlantičtí ilumináti v Bruselu II: Krize výroby a financí sledovala politicky osvíceného děžurného, který vydal příkaz, aby se v baráku topilo propan-butanovými bombami. Naše rodinná dílnička na dvoře se dostala do prvních…

Víte, co byl nejzáslužnější čin zesnulého Karla Schwarzenberga, paní Müllerová?

„Víte, co byl nejzáslužnější čin zesnulého Karla Schwarzenberga, paní Müllerová?“ „Tak to nevím, milostpane. Ale tohle rozsoudit bude asi záležet na tom, kdo a s jakým úmyslem tu otázku klade, ne?“ „Jistě. Ale já vám jen chci zprostřekovat odpověď na tuto otázku, vynesenou paní Markétou Pekarovou-Adamovou, která snad má na zodpovězení této otázky gebír u nás vůbec nejvyšší.“ „A proč má tato paní, pane Švejk, na zodpovězení této otázky, gebír…

Svět ruskýma očima 763

Formát „3+3“ – nový ekonomický rozměr pro Jižní Kavkaz a sousedy Johanna Mahboob 24. října 2023 Setkání ministrů zahraničí Ruska, Turecka, Ázerbájdžánu, Arménie a Íránu v Teheránu ukázalo nové i dříve posuzované hospodářské iniciativy pro Jižní Kavkaz. Co je formát „3+3“ Tři státy Jižního Kavkazu (Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie) a tři vlivní kavkazští sousedé (Rusko, Turecko a Írán), spojily regionální iniciativu pro Jižní Kavkaz s tím, že její realizace bude…

P. C. Roberts: Vymkne se konflikt na Blízkém východě kontrole?

Íránský ministr obrany dle sdělení íránské PressTV oznámil, že Spojené státy „budou tvrdě potrestány, jestliže se izraelská válka proti Gaze nezastaví“. Není jasné, proč íránský ministr adresoval toto varování USA, a nikoli Izraeli, který válku proti Gaze vede. Nejspíš tak učinil proto, že spíš než celé Spojené státy měl na mysli americké základny v Sýrii a Iráku. Ale nelamme si tím hlavu a zařaďme tuto hádanku do sbírky dalších hádanek….

Záhady zdraví nemocného Bergoglia: Blíží se konkláve?

Včera došlo ve Vatikánu k dalšímu obratu. Očekávalo se, že Bergoglio vystoupí s projevem před evropskými rabíny – v poslední době si vyhradil pro představitele židovského světa nemálo schůzek – ale projev se nekonal. Když se pontifik objevil v místnosti, kde měl číst svůj projev, všechny trochu překvapil prohlášením, že se necítí dobře a nemoc by mu zabránila pronést jej celý. Vatikánská tisková kancelář, bohužel již nějakou dobu známá, nebo…

Transatlantičtí ilumináti v Bruselu II: Krize výroby a financí

Ejhle, máme celkem trojí dynamiku úpadku, která na sebe navazuje v kruhu vytvořeném a živeném ilumináty v Bruselu, neb tito EU-dozorci poctivě a pilně slouží Spojeným státům americkým. Minulý článek Transatlantičtí ilumináti v Bruselu I: Surovinová krize zvolil úvodní příklad hodně práskaného domácího, který nám postupně zařizuje surovinové peklo na zemi. Takže opět sedíme v družstevním bytě a máme tohoto pilného mužika u vchodu. Už je slušně napakovaný, zachránil nás před hladem…

Kverulant.org: Blahobytný život poslanců Evropského parlamentu aneb do důchodu v 63 letech

Poslanci Evropského parlamentu (EP) dostávají každý měsíc plat kolem 200 tisíc korun čistého. K tomu mají nárok na cestovní náhrady, denní příspěvek, příspěvek na všeobecné výdaje, náhrady za zdravotní péči a na vybavení kanceláře ve výši dalších, odhadem 200 tisíc korun čistého měsíčně. Navíc poslanci EP ještě mají nárok na speciální starobní důchod poté, co dovrší věk 63 let. Skupina novinářů z Evropské unie se v minulosti pokoušela zjistit, kolik…

Česko potřebuje export

Jsme průmyslová země (a byli jsme takoví už za Rakouska) a je samozřejmé, že průmyslová výroba (pokud je na vysoké úrovni) pokrývá nejen potřeby vlastní země, ale musí i exportovat. Nedávno jsem četl článek, kde se popisovala fakt, že při privatizaci v devadesátých letech přešel náš národní (čti státní) podnik do majetku německé firmy se stejným výrobním programem. Vypadalo to nadějně, ale po řadě let se zjišťuje, že z naší…

Dokument: Deklarace Rady předsedů Valného shromáždění OSN

Rada předsedů Valného shromáždění Organizace spojených národů (UNCPGA) se sešla na svém výročním zasedání v Soulu v Korejské republice ve dnech 18. až 20. října 2023 pod předsednictvím J.E. Dr. Han Seung-soo, předsedy 56. zasedání Valného shromáždění OSN. Zúčastnilo se ho jedenáct z dvaadvaceti žijících bývalých předsedů Shromáždění. Jejich vzácný host, J. E. pan Dennis Francis, předseda současného 78. zasedání Valného shromáždění, přednesl hlavní projev. Rada vyjádřila plnou podporu jeho…

Transatlantičtí ilumináti v Bruselu I: Surovinová krize

Podívejme se na rozvrat EU v rámci strategie elit a nezamýšlených účinků daných jejich iracionálním jednáním. Politická ekonomie prováděná v rámci EU-nihilismu je komplikovaný jev, kdy je třeba argumentovat fakty. Představte si situaci, kdy sedíte v bytě a domácí pán zase sedí u hlavních dveří, protože jste ho tak nějak „zvolili“ přes vaše zástupce v bytovém družstvu. Ten dobře placený mužik vám zavře hlavní dveře do baráku, abyste zbytečně nechodili…

Na druhý pohled s Ivo Budilem

Povídáme si s hosty, kterých si vážíme, o tom, co není na první pohled vidět. Co většina lidí nevidí a měla by. Do 3. dílu si Vlastimil Veselý pozval prof. Ivo Budila, antropologa a zakladatele filosofické fakulty na Západočeské univerzitě. Jak se za poslední léta změnil ve společnosti obraz vědců a výzkumníků? Sílí tlak na ideologizaci vědy, aby se granty dávaly za výsledky, které jsou v souladu s politickým zadáním?…